Förbundsstyrelsen vill att deltagarna vid Kommunals kongress om en vecka tar varandra i hand på att Kommunal år 2030 ska ha växt till 600 000 medlemmar. Det blir i så fall en ökning med nära 100 000 medlemmar på elva år.

Styrelsen tror att det är möjligt att klara målet med tanke på de stora behoven av nyrekrytering av personal inom välfärden de kommande åren. Utmaningen är att få med dem i facket.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger att handslaget kommer att väga minst lika tungt som ett formellt beslut.

– En facklig företrädare sviker aldrig ett handslag, säger han.

Handslaget kan ändå bli en stor utmaning att leva upp till. Vid årsskiftet var 504 121 kommunalare med i förbundet, som minskade med 7 000 medlemmar under 2018.

Förbundsstyrelsen har tidigare som ett delmål bestämt att i år ska Kommunal öka med 10 000 medlemmar.

– Jag är säker på att vi ska klara det målet. Vi värvar omkring 200 personer varje dag. Det motsvarar fyra fullsatta SL-bussar. För att klara målet behöver vi fylla en halv buss till om dagen, säger Johan Ingelskog.

Nästan lika många fullsatta SL-bussar lämnar Kommunal vare varje dag på grund av pension, nya jobb eller av andra skäl. Därför är nettoökningen hittills i år inte större än 55 medlemmar.

I Kommunals verksamhetsberättelse till kongressen framgår det att i kommuner och i privat sektor värvar förbundet fler medlemmar än vad som lämnar. I regioner och inom kyrkan gäller motsatsen. Johan Ingelskog har ingen förklaring till vad det beror på.

– Men inom kyrkan har de rationaliserat så det är färre som jobbar där. Det kan vara en förklaring.

Kommunals sektion i Hörby har lyckats öka i medlemsantal varje månad under 2018 och 2019. Sektionsordförande Ingrid Olsson förklarar framgången med satsningen på arbetsplatsombud.

Johan Ingelskog ser detta som en bekräftelse på hur viktigt det är att förbundet finns ute på arbetsplatserna.

– Vi vet att finns det ett arbetsplatsombud så ökar förtroendet för Kommunal där, säger han.

Ett viktigt mål är att minska antalet som lämnar förbundet. Det gäller då att vårda de medlemmar som är med så att de vill vara kvar i förbundet. Som i Haparanda, där sektionen hjälper medlemmar som behöver lite extra stöd.

– Det är ett bra exempel på hur sektioner kan agera för att visa på medlemskapets värde, säger Johan Ingelskog.

I Filipstad berättar Dan Stjernlöf från Kommunal om hur svårt det kan vara att värva nyanlända från Somalia. De vet ofta inte vad facket är och språket kan vara ett hinder för att ge facklig information.

Förbundsstyrelsen är positiv till en motion vid Kommunals kongress som föreslår att förbundet ordnar lättåtkomlig tolkhjälp till avdelningar och sektioner. Styrelsen vill utreda om detta är möjligt och hur det kan ske på ett lämpligt sätt.

Johan Ingelskog tror dock inte att detta är enda lösningen för att lättare värva nyanlända.

Han tycker att Kommunal måste bli bättre på att utse utomnordiskt födda arbetsplatsombud. Och att det kan underlätta kontakten och öka förtroende för Kommunal.

– Jag tror det kan vara viktigt när vi möter personer som kommer från andra kulturer där de har en annan syn på fackföreningar. Vi hade nyligen en workshop med utomnordiskt födda arbetsplatsombud om hur vi bättre kan stötta dem i deras arbete. Det kommer vi att utveckla i en ny policy senare i år.

Johan Ingelskog tycker att det är viktigt att Kommunal fortsätter att medverka för att nyanlända ska få en chans att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det tror jag också bidrar till att de blir mer intresserade av facket, säger han.

Om kongressen

Kommunals kongress hålls vart tredje år och är förbundets högsta beslutande organ. De som fattar beslut är förbundsstyrelsen och 188 ombud. Kongressen bestämmer bland annat:

  • Vilka som ska sitta i förbundsledningen och förbundsstyrelsen.
  • Om ledamöterna i förbundsstyrelsen ska ges ansvarsfrihet eller inte för verksamheten och ekonomin det gångna året.
  • Om stadgar och mål för verksamheten, vilka frågor som ska prioriteras och hur målen ska nås.
  • Utredningar och rapporter i olika frågor ska godkännas av kongressen.

Årets kongress hålls den 21-24 maj i Älvsjö i södra Stockholm.