I den hemtjänstgrupp där Halina Svensson arbetar som undersköterska är de flesta med i Kommunal.

– De som inte redan är med har jag haft lätt att värva. Kommunal har bra försäkringar och det är tryggt att vara med i facket om något händer. Men det räcker inte. Vi måste jobba tillsammans för att till exempel försöka minska stressen i arbetet, säger Halina Svensson.

Hon är ett av 64 arbetsplatsombud/skyddsombud i sektionen som omfattar cirka 100 arbetsplatser.

Ingrid Olsson, ordförande i sektionen, lyfter fram arbetsplatsombudens betydelse som en förklaring till att de varje månad ökar medlemsantalet. Förra året blev det 79 nya medlemmar, netto. Totalt hade sektionen vid årsskiftet 859 medlemmar.

I år har det gått lite trögare med ökningen, men dock ett plus på ytterligare 13 medlemmar.

– Vi satsar på att få arbetsplatsombud på så många arbetsplatser som möjligt. Det är så man känner att man har någon kontakt med Kommunal där, säger Ingrid Olsson.

Sektionen har tagit handlingsplaner för arbetsplatsombudens arbete, ger dem utbildning och kallar till träffar varje månad för att tala om hur det går att värva nya medlemmar.

Arbetsplatsombuden ordnar i sin tur yrkesträffar med sina arbetskamrater.

– Det är ett sätt att visa varför vi har bildat fackföreningar. Var med och påverka, för ensam är inte stark, säger Inger Olsson.