I tisdags avslöjade Kommunalarbetaren och Arbetet hur hemtjänstföretaget Enklare Vardag utnyttjar personal och fuskar med tidsregistreringarna. Personal tvingas arbeta långt mer än tillåtet utan att få betalt för all tid och tvingas ibland betala tillbaka delar av lönen, enligt ett flertal källor och dokumentation. Deras namn används i flera olika kommuner så att det ska inte ska upptäckas och de jobbar ibland under andras namn.

Nu häver Järfälla kommun avtalet med företaget, något som Mitt i Järfälla var först med att berätta om.

– Det hänger inte ihop med artiklarna men det slumpade sig lite att det hände samtidigt, vi har haft en process ganska länge kring brister och nu kom vi fram till den punkten att de inte uppfyller de kraven vi har och nu har vi hävt avtalet, säger socialdirektören Jenny Wilhelmsson.

Som vi berättat hittade Järfälla kommun i höstas flera brister hos Enklare Vardag, bland annat hade inloggningskvittenser plockats ner, registreringar gjordes på distans och det fanns flera anställda som aldrig registrerade  besöken. Dessutom var det brister i dokumentation och vad gäller nyckelhantering. Enklare Vardag fick två veckor på sig att komma in med rättelse. Efter ytterligare kompletteringar ”nöjdförklarade” sig kommunen och avslutade ärendet så sent som i förra veckan.

Jenny Wilhelmsson säger att det stämmer, men att det de senaste dagarna har kommit in nya uppgifter, som gjorde att de på torsdagen meddelade företaget att avtalet hävs.

– Då gör vi bedömningen att nu räcker det. Så det ärendet som var tidigare är avslutat, det är helt korrekt.

Jenny Wilhelmsson vet inte om de nya bristerna uppdagats före eller efter KA:s och Arbetets artiklar, men säger att hon fick kännedom om dem i tisdags, samma dag som granskningen publicerades. Hon vill inte gå in på vad de nya bristerna handlar om utan hänvisar till att beslutet är offentligt och går att begära ut.

Uppsägningstiden för Enklare Vardag är 30 dagar.