I augusti 2018 fick minst sex kommuner som hemtjänstföretaget Enklare Vardag har avtal med ett anonymt brev. Brevskrivaren larmade om omfattande fusk. Mycket av det som står i brevet stämmer, enligt ett antal källor samt dokumentation som Arbetet och KA tagit del av. Anställda med arbetstillstånd arbetar upp till 250 timmar i månaden och tvingas betala tillbaka lön. Företaget har otillåtna anhöriganställningar och fuskar med tidsregistreringarna gentemot kommunerna.

KA och Arbetet kan avslöja omfattande fusk i hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Fusket i Enklare Vardag

Slavliknande villkor på hemtjänst­företag

Nyheter

Men brevet har inte fått några större konsekvenser för Enklare Vardag, som fortfarande har avtal med sju kommuner. Flera av kommunerna har granskat företaget men inte hittat något. Vissa har också låtit företaget utreda sig självt.

– Brevet skickades till utföraren som utredde det och skickade sitt svar, säger Vildana Zorlak, verksamhetsområdeschef på socialförvaltningen i Lidingö kommun.

Det är väl få företag som skulle erkänna att de har begått brott?

– Vi såg inga konstigheter. Ingen av våra kunder har klagat. Den som klagat borde gått till polisen och inte till oss. Vårt uppdrag är att kontrollera om de utför de insatser de ska utföra.

De är med på våra samverkansmöten. Det har inte inkommit några klagomål förutom det här anonyma brevet.

Ulrika Lyktberg Lindqvist, Solna stad

Solna stad nöjde sig också med att företaget nekade till anklagelserna. Däremot gjordes senare under hösten en regelbunden uppföljning, utan att några felaktigheter hittades. Solna gjorde inga oanmälda besök för att undersöka om rätt person är hos rätt kund.

– Vi har ett verksamhetssystem som gör att vi kan kontrollera vem som har varit på besök, säger Ulrika Lyktberg Lindqvist, stabschef på omvårdnadsförvaltningen i Solna stad.

Elisabeth Antfolk, Kommunal.

Fusket i Enklare Vardag

Kommunal: ”Fullkomligt förkastligt”

Nyheter

När hon får höra hur personal fuskar med systemet och loggar in hos kunder på distans, säger hon att hon inte kan uttala sig om det men att kommunen känner sig trygg med företaget.

– De är med på våra samverkansmöten. Det har inte inkommit några klagomål förutom det här anonyma brevet, säger Ulrika Lyktberg Lindqvist.

 

I Sollentuna pågår just nu en uppföljning av företaget.

– Den har inte kunnat belägga att det finns någon sanning i brevet, säger Johanna Bång, chef för uppföljningsavdelningen på vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun.

Enklare Vardag.

Fusket i Enklare Vardag

Ockerdömd fick behålla jobbet

Nyheter

Enligt källor med insyn i Enklare Vardag stämmer inte det. Kommunen fick redan i april förra året ta del av den ljudinspelning där företagets vd erbjuder en person bonus för att ta med sig kunder från ett annat företag – alltså en av anklagelserna i brevet.

I en tjänsteanteckning från Sollentuna kommun bekräftas att man i början av maj 2018 konfronterade vd:n med ljudinspelningen:

”Fariba Bameti medger att det är hon som är med på ljudupptagningen och att hon erbjudit bonus, även ur egen ficka, till personalen. Vi framför vår uppfattning att det är fullständigt oacceptabelt att personal får bonus för att ta med sig kunder från en utförare till en annan.” står det i anteckningarna.

– Olämplighet är en sak och vad vi har för möjlighet att häva avtal en annan sak, säger Johanna Bång när vi berättar att vi känner till ljudinspelningen.

Olämplighet är en sak och vad vi har för möjlighet att häva avtal en annan sak.

Johanna Bång, Sollentuna

Vår källa berättar också att kommunen under sin granskning upptäckte en otillåten anhöriganställning. Johanna Bång säger att det kan stämma, men att det inte räcker för att säga upp företaget.

Flera källor berättar också för oss hur Enklare Vardag, efter att Sollentuna inlett sin granskning, jobbat hårt för att ”städa upp” i sina scheman så att anställda såg ut att ha normala arbetstider i stället för att jobba långa dagar, sex-sju dagar i veckan och inte få betalt för all arbetstid. När Johanna Bång får höra det blir hon först tyst.

– Ja, vad ska jag säga? Vi har all anledning att gå dit en gång till, det hör jag ju.

Enklare Vardags huvudkontor på Östermalm i Stockholm.

Fusket i Enklare Vardag

Vd:n svarar: ”Falska anklagelser”

Nyheter

Stockholms stad, där företaget har nästan hälften av det totala antalet kunder, sade 2014 upp avtalet med Enklare Vardag eftersom man upptäckt fusk med tidrapporteringen och att brukare inte fått det de haft rätt till.

Det gjordes också en polisanmälan. Men de som lämnat information tog tillbaka sina uppgifter och polisutredningen lades ner. Under uppsägningstiden ansökte företaget på nytt om att få bli utförare i Stockholm – som ansåg att de var tvungna att godkänna Enklare Vardag. Sedan dess har företaget kontrollerats precis som alla andra företag, säger Anita Cronholm som är strateg på äldreförvaltningen.

– Vi har inte hittat något. Vi har kollat allt och det finns inget på det här företaget. De följer avtalet till punkt och pricka, de registrerar rätt, de har avtalsenlig lön, you name it. Så vi kan inte göra någonting, säger Anita Cronholm.

Då kan jag berätta att mycket av det som står i brevet stämmer.

– Ja det tror jag också. Men jag är inte polis, och polisen tar inte i det här. Så länge vi inte får någon att ställa upp och vittna så kan vi inte göra någonting. Vi måste ha på fötterna för att kunna häva ett avtal.

Företaget måste betraktas som oskyldigt tills motsatsen kan bevisas. Men alla vi som jobbar inom välfärdsyrkena är medvetna om att det utnyttjas av skumma företag.

Anita Cronholm, Stockholms stad

Stockholm har inte gjort några oanmälda kontroller hos kunder för att kontrollera om rätt person är där. Anita Cronholm säger att de behöver veta vilka brukare och anställda de ska kontrollera, eftersom det rör sig om så många.

– Företaget måste betraktas som oskyldigt tills motsatsen kan bevisas. Men alla vi som jobbar inom välfärdsyrkena är medvetna om att det utnyttjas av skumma företag. Det är egentligen hela vår arbetsuppgift att se till att de inte kommer in i systemet eller att de inte får vara kvar om de inte sköter sig, säger hon.

När det gäller ljudinspelningen där Enklare Vardags vd erbjuder pengar för kunder, säger Anita Cronholm att de tyckte att det var svårt att höra vem som sade vad, att det inte gällde Stockholm och inte var något att agera på för deras del.

Upplands Väsby kommun har haft ögonen på företaget sedan de fick höra inspelningen. Det var i april förra året. De reagerade starkt, men såg den som en brottsprovokation och ansåg att de inte kunde inte göra något. Efter att i augusti fått brevet med anklagelserna, granskade de företagets tidsregistreringar. Först i januari i år gjordes oanmälda kontroller hos ett antal brukare. I slutet på februari konfronterades Enklare Vardags vd med de brister som kommunen hittat.

Utöver felaktiga tidsregistreringar och att inloggningskvittenser inte suttit uppe på väggen hos kunder, har företaget låtit bli att meddela kommunen när kunder fått minskade behov. Man har också brustit i dokumentation och nyckelhantering.

Men det räcker inte för att häva avtalet, menar kommunen efter att ha tagit hjälp av jurister utifrån.

– De tyckte inte att vi hade på fötter att göra det, utan tror att vi skulle förlora en process om det överklagades. Det har resulterat i att Enklare Vardag har två veckor på sig att rätta alla fel som är upptäckta och redovisa det till mig, säger socialchefen Magnus Lublin.

Det pågår ju organiserad brottslighet i hemtjänsten, så är det.

Magnus Lublin, Upplands Väsby kommun

Även i Järfälla startades en utredning efter att de tog emot brevet. Också där hittades stora brister. Bland annat rörde det sig om fusk med tidsregistreringen genom att inloggningskvittenser inte suttit uppe på väggen och bristande dokumentation.

I november slog kommunen fast att företaget gjort sig skyldigt till en rad fel i yrkesutövningen. Men inte heller de tyckte att det fanns tillräckligt för att häva avtalet. Också här fick Enklare Vardag två veckor på sig att rätta till bristerna och utredningen är nu avslutad.

Magnus Lublin i Upplands Väsby håller med Stockholm om att det är svårt att hitta bevis och att de inte har resurser för att bedriva brottsundersökningar.

– Det pågår ju organiserad brottslighet i hemtjänsten, så är det. Jag kan inte säga att Enklare Vardag just ägnar sig åt det men här har man liksom i personlig assistans sett möjligheter att lura systemet. Och det är ju supertråkigt.