Politikerna i Region Halland beslutade för ett drygt år sedan att sjuksköterskor i regionen skulle få sänkt arbetstid på natten och 100 procent högre natt-ob. Samtidigt fick Kommunals medlemmar bara 50 procent högre ob på natten.

Nu har 21 undersköterskor anmält Region Halland för kränkande särbehandling. Erika Patel som är undersköterska och skyddsombud på förlossningen på Hallands sjukhus i Halmstad är en av dem.

–Det är kränkande särbehandling eftersom arbetsgivaren behandlar två yrkesgrupper så olika. Det står i Region Hallands likabehandlingsplan att ”alla medarbetare ska ha samma förutsättningar till god hälsa på arbetsplatsen”. De följer inte sin egen policy, säger Erika Patel.

Som KA tidigare rapporterat om är Kommunal mycket kritiskt till de olika villkoren för sjuksköterskor och undersköterskor i Region Halland. Sektionen begärde att Arbetsmiljöverket skulle ingripa enligt 6:6a eftersom facket menar att de olika villkoren skapar problem i arbetsmiljön. Men Arbetsmiljöverket menade efter sin tillsyn att det inte går att påvisa att arbetstidsförkortningen för sjuksköterskorna lett till arbetsmiljöproblem eller konflikter.

Kommunal har överklagat Arbetsmiljöverkets beslut och frågan har därför tagits vidare till förvaltningsrätten. Charlotte Karlsson som är ordförande för Kommunals sektion Halmstad Regionen är besviken på Arbetsmiljöverkets beslut.

–Arbetsmiljöverket gick på chefernas linje som är att det inte märkts av några konflikter. Men eftersom våra medlemmar är professionella visar man självklart inget ute på avdelningen, utan det här är något man bär med sig hem, säger Charlotte Karlsson.

På förlossningen på Hallands sjukhus i Halmstad infördes utöver den tidigare satsningen också nyligen en ny arbetstidsmodell för alla barnmorskor, som innebär att de får 34-timmarsvecka under höst, vinter och vår. Tidigare har akuten infört en liknande modell för sina sjuksköterskor. Men det är bara undersköterskorna på intensivvårdsavdelningen som fått ta del av en arbetstidsförkortning.

Joachim Björnklev som är förhandlingschef på Region Halland försvarar de olika villkoren med att regionen haft svårigheter att rekrytera sjuksköterskor.

–Vi har haft svårigheter med att rekrytera och behålla sjuksköterskor och därför har vi satsat på den yrkesgruppen. Det är ett politiskt beslut som tagits för att säkra personalförsörjningen av sjuksköterskor, säger Joachim Björnklev.

Men i era egna riktlinjer för likabehandling står det att ”alla medarbetare ska ha samma förutsättningar till god hälsa på arbetsplatsen”, hur kan ni då göra arbetsmiljösatsningar som bara gynnar vissa yrkesgrupper?

–Vi ser det inte ur ett arbetsmiljöperspektiv utan som en satsning för att helt enkelt kunna behålla och rekrytera sjuksköterskor, säger Joachim Björnklev.

Hur går ni vidare med de 21 anmälningarna om kränkande särbehandling?

–Vi kommer att träffa Kommunal redan i dag och behandla anmälningarna så fort vi kan, säger Joachim Björnklev.

Men Erika Patel menar att argumentet om att de olika villkoren beror på rekryteringssvårigheter inte håller.

–Arbetsgivaren har själv uppgett att de gör arbetstidsförkortningen för att öka återhämtningen för sjuksköterskorna. Det är exakt lika jobbigt för en undersköterska att jobba natt som för en sjuksköterska. Vår hälsa bli självklart lidande när vi inte får samma arbetstidsförkortning som våra kollegor, säger Erika Patel.

Under hösten gjorde KA en genomgång av hur ob-ersättningen ser ut i landstingen/regionerna. Den visade att en tredjedel enbart ger bonus till sjuksköterskor. Men i vissa fall har arbetsgivare backat efter protester.