När arbetsgivarna började agera som att obekväm arbetstid var mer obekväm för sjuksköterskor än för undersköterskor växte irritationen. Det handlade om att flera landsting och regioner valde att ge enbart sjuksköterskor extrapengar för obekvämt arbete, utöver den avtalade ob-ersättningen.

Undersköterskorna rasade. De protesterade och samlade namnunderskrifter, vilket Kommunalarbetaren beskrivit i flera artiklar (till exempel  här och här och här). Många vittnade om den upplevda orättvisan och hur den påverkat och försämrat arbetsmiljön.

Nu har Kommunalarbetaren frågat alla regioner och landsting i Sverige om de har några tillägg för obekvämt arbete (utöver kollektivavtalad ob-ersättning) och vilka yrkesgrupper och nivåer som i så fall gäller.

Även om runt en tredjedel fortfarande bara ger bonus till sjuksköterskegruppen, visar det sig också att flera arbetsgivare har backat. I Östergötland försvinner nattbonusen som enbart gått till sjuksköterskor vid årsskiftet. Andra väljer att utöka bonusen till att gälla fler yrkesgrupper, som region Kronoberg (se kartan nedan).

– Nu ser vi resultatet av protester och gediget lokalt fackligt arbete i kombination med att fler arbetsgivare förstår att de skjuter sig själva i foten genom att göra skillnad mellan yrkesgrupper. Den obekväma tiden är lika obekväm för alla, det är grunden, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal.

Lenita Granlund.

I några regioner, som i Uppsala och Dalarna, är det fortfarande bara sjuksköterskorna som får någon form av bonus för arbete på obekväm arbetstid. Detsamma gäller på majoriteten av sjukhusen i Stockholm. Där får undersköterskorna ingenting extra trots att de arbetar samma nätter på samma avdelningar.

Därtill finns det regioner som ger bonus till både sjuksköterskor och undersköterskor, men där sjuksköterskorna får mer. Halland är ett sådant exempel (se kartan nedan).

Många har valt att inte ge något extra alls utöver avtalad ob.

 

Det finns också de som just infört bonus endast för sjuksköterskor. Från 1 oktober har Norrbotten en ”stimulansåtgärd” som ger 2 500 kronor i lönetillägg per månad för sjuksköterskor och barnmorskor i dygnet runt-verksamhet.

Bonus för sjuksköterskor gäller ofta också andra grupper som barnmorskor med flera. Bonus för undersköterskor gäller ofta också andra grupper som skötare, ambulanssjukvårdare med flera. I vissa landsting/regioner finns kliniker/avdelningar med egna modeller där andra/fler grupper kan ingå. Färgmarkeringen kan gälla endast nattpersonal. Grafik: Elin Steen

Region Halland: Orättvisan anmäld till Arbetsmiljöverket

Sjuksköterskor och barnmorskor får dubbelt natt-ob samtidigt som undersköterskor, skötare, ambulanssjukvårdare och barnskötare bara höjer sitt ob med 50 procent när de jobbar natt. Ersättningen för helger och storhelger är samma för alla yrkesgrupper med 25 procents tillägg.

De här skillnaderna och dess påverkan på arbetsmiljön har fått Kommunal att anmäla arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket, som ännu inte meddelat beslut i frågan.

– Ingen har tidigare anmält det här så jag tror att intresset blir stort så snart vi får ett beslut, säger Jonas Elmblad, Kommunals sektion för region Halland.

Region Kronoberg. Från september får alla bonus

Tidigare gällde bonusen enbart sjuksköterskor vilket ledde till protester och namninsamlingar. Sedan några veckor tillbaka gäller bonusen alla yrkesgrupper i regionen som arbetar på obekväm tid. Från 1 september får undersköterskor, kökspersonal och vaktmästare också 60 procents höjning av ob-ersättningen.

– Jag skulle inte säga att protesterna påverkat. Däremot påverkar de samtal vi har med fackliga organisationer inställningen. Vi vill ju vara en attraktiv arbetsgivare och har ett intresse av att alla ska vilja arbeta hos oss. Vi behöver alla medarbetare vi kan få, säger Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande (S).