Efter ett politikerbeslut vid årsskiftet fick sjuksköterskor vid vissa avdelningar i region Halland sänkt arbetstid på natten och 100 procent högre natt-ob. Kommunals medlemmar fick bara 50 procent högre natt-ob.

Kommunal har sedan dess försökt få till samma villkor, men det har inte lyckats. I somras begärde därför Kommunal att Arbetsmiljöverket skulle ingripa enligt 6:6a eftersom de menar att de olika villkoren skapar problem med arbetsmiljön.

– Det här skapar splittring mellan yrkesgrupperna. Det blir risk för konflikter, vilket är onödigt när det finns annat som vi skulle behöva lägga kraft på, säger Jonas Elmblad, huvudskyddsombud och vice ordförande för Kommunals sektion region Halland.

Arbetsmiljöverket gjorde en tillsyn, men nyligen kom beslutet att arbetsgivaren inte har gjort fel. Arbetsmiljöverket menar att det inte går att påvisa att arbetstidsförkortningen för sjuksköterskorna lett till arbetsmiljöproblem eller konflikter.

– Det är väldigt tråkigt. Arbetsmiljöverket har köpt det arbetsgivaren säger. Det låter jättefint. Sedan Arbetsmiljöverket var här i somras har de bara haft ett möte med oss, säger Jonas Elmblad.

Kommunal i region Halland är besvikna över Arbetsmiljöverkets beslut och har överklagat till förvaltningsrätten.

– Vi tycker det är viktigt att få det här prövat, säger Jonas Elmblad.

I beslutet står det också att arbetsgivaren ska stärka arbetsmiljön för hela arbetstagarkollektivet. Jonas Elmblad och medlemmarna anser inte att arbetsgivaren har gjort några förbättringar för undersköterskor och ambulanssjukvårdare.

– De satsningar man gjort är på sjuksköterskorna. Till exempel har arbetstiden på akuten sänkts för sjuksköterskor men inte för våra medlemmar.

KA har berättat om andra fall där undersköterskor vittnat om sämre villkor är sjuksköterskor. Bland annat i Region Norrbotten. Under hösten gjorde KA en genomgång av hur ob-ersättningen ser ut i landstingen/regionerna. Den visade att en tredjedel enbart ger bonus till sjuksköterskor. I vissa fall har arbetsgivare backat efter protester.

Ibland kan långdragna processer göra att folk upprördhet mattats av, men medlemmarna är lika upprörda, säger Jonas Elmblad.

– Vi tycker fortfarande att det här är en arbetsmiljöfråga. Det handlar om vår återhämtning.