– Vi utbildar ju faktiskt barnen i förskolan. Vi fostrar dem till att bli framtidens politiker och medbestämmare. Därför är det viktigt att de får möta många olika vuxna under sin utveckling. Annars har man inte lagt grunden, säger Tobias Skogsberg, barnskötare och samordnare för nätverket Män i förskolan i Luleå.

Nätverket bildades i nuvarande tappning 2014 som ett första steg för att få upp andelen manliga anställda i förskolan. Men under de här fyra åren har andelen män ändå inte ökat.

Vad talar då för att ni ska lyckas nu?

– Framför allt att politiker och ledning har vågat fatta ett beslut kring det här, att det finns ett mål, en vilja från kommunen. Och att man ser problemen med framtida rekrytering. Att endast rekrytera från ett kön är inte hållbart, säger Tobias Skogsberg.

Kommundirektören har dessutom satt ytterligare ett mål, att Luleå på sikt ska ha tio procent män i förskolorna.

Den första förändringen som gjorts är att nätverket nu nämns i all annonsering efter personal till förskolan. Nätverket ägnar sig åt en hel del opinionsarbete, man träffar skolelever och siktar nu in sig på studie- och yrkesvägledare.

– Dem ser vi som nyckelpersoner att kunna hjälpa till inför gymnasievalen.

Varför är män i förskolan en viktig fråga?

– I min värld består Sveriges befolkning av både män och kvinnor. Och jag tror att det är viktigt att förskolan speglar samhället.

I Sverige har andelen män legat stilla ända sedan 1970-talet på en tre–fyra procent. På senare år har andelen ökat något. Att det ser ut som det gör i Sverige har många förklaringar, tror Tobias Skogsberg.

– Pedofildebatten är en grej, lönen en annan. Men mest tror jag att det är för att det är traditionsbundet. Men den nya generationen som kommer nu delar mer på den föräldralediga tiden och kan förhoppningsvis gärna tänka sig att ta hand om barnen i förskolan också.