När vi drabbas av en skada skickas smärtsignaler genom nerverna upp till hjärnan.

Hjärnan svarar med att skicka ut smärtdämpande signaler, med hjälp av signalsubstansen serotonin. Då gör det mindre ont.

När sedan skadan läker ska smärtsignalerna upphöra. Men det fungerar inte alltid.

Ibland fortsätter nerverna att skicka smärtsignaler trots att skadan läkt för länge sedan.

Smärtsystemet som det ska fungera

Smärtsystemet när det fungerar dåligt

 

Smärta som varar mer än tre månader brukar man kalla långvarig smärta. Då är smärtan inte nödvändigtvis ett symtom på något som är fel, utan kan ofta ses som en sjukdom i sig.

Kroppen vänjer sig inte vid smärta och man blir inte bättre på att tåla smärta av att ha ont. Tvärtom blir man i regel mer känslig för smärta ju längre man har ont.

Smärtsystemet kan bli överkänsligt och skicka signaler om smärta från flera olika håll i kroppen, inte bara där man hade ont från början.

Stress, oro, ångest, depression och störd sömn kan ge brist på serotonin. Då fungerar kroppens smärtdämpande system sämre, och man får ännu mer ont.

För att inte fastna i en ond cirkel är det viktigt att inte gå omkring och ha ont länge, utan att söka vård snabbt. Att ha ont länge leder ofta till flera negativa effekter.

Kroppen påverkas så att man börjar röra sig på ett annat sätt. Det kan göra att belastningen blir fel på olika ställen i kroppen. Då kan man få ont på helt nya ställen. Man rör sig mindre, och då blir man stelare, stressen ökar, sömnen blir sämre och vikten ökar. Allt detta kan göra att värken förvärras.

Humöret påverkas också. Man kan bli både arg och ledsen, till och med deprimerad. Man kan också få sämre minne och koncentrationsförmåga.

Eftersom smärtan i sig är skadlig ska sjukvården ta långvarig smärta på allvar, även när det inte går att hitta någon förklaring till den.

Det finns inget instrument som kan mäta hur ont man har. Det är alltid patientens egen upplevelse som gäller.

Orsaker till värk

Man kan få ont för att man skadar sig, men det finns också många sjukdomar som orsakar smärta. Några exempel är, reumatism, artros, stroke, cancer, ms och olika mag- och tarmsjukdomar. Ibland går det inte att hitta någon förklaring.