Ämnet har namnet kynurensyra, och bildas genom att musklerna omvandlar stressmarkören kynurenin. Försöken har gjorts på möss, och resultaten kan bidra till nya läkemedel mot fetma och diabetes.