Martina Svensson och Susanne Alexandersson, hälsoinspiratörer och städare leder träningspass för arbetskamraterna på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping.

På Bäckadalsgymnasiet är de extra flitiga med träningen tack vare Susanne Alexandersson och Martina Svensson. De är städare och hälsoinspiratörer, och tycker att gummibandsträningen är jättebra för just städare.

–  Det stärker upp axlar, armar, de områden som vi behöver för vårt arbete. Ju starkare du blir, desto mer orkar du, säger Susanne Alexandersson.

Det började med ett projekt för att förbättra städ­arnas hälsa. Korttidsfrånvaron var hög, och mycket berodde på värk i axlar, nacke och rygg.

I projektet ingick styrketräning med gummiband, men också utbildning i ergonomi och föreläsningar om kost och sömn.

–  Utvärderingen visade bra resultat, att många blivit av med värk i nacke och axlar, berättar friskvårdskonsulent Hildi Svensson på företagshälsovården Kommunhälsan.

För verksamhetschefen Anne-Lene Henning var det självklart att städarna skulle få fortsätta träna. Alla nyanställda städare får ett eget gummiband, och på alla arbetsplatsträffar gör de några minut­ers gummibandsträning.

Under de vanliga arbetsdagarna får städarna lägga upp det som det passar dem själva.

–  Vi har inga strikta regler, vi bara uppmanar alla att göra det, säger Anne-Lene Henning.

På Bäckadalsgymnasiet samlas man på en fastställd tid. Men man kan också ta några minuter då och då och träna på egen hand, om man hellre vill det.

Det är helt frivilligt att träna, och alla vill inte.

– Nu när vi fått igenom att vi får träna på arbetstid tycker man att alla borde komma. I början var vi där och sa till, men nu tjatar vi inte längre på dem, de som vill träna får komma, säger Susanne.

Susanne Alexandersson och Martina Svensson planerar att utöka träningstiden på Bäckadalsgymnasiet.

– Målet är att köra varje dag, fem gånger i veckan, och öka antalet övningar och repetitioner.

De tror inte att någon kommer att tycka att de lägger för mycket tid på träningen.

–  Ingen tycker att det blir sämre städat, säger ­Susanne Alexandersson.  

Träning på jobbet

Stärker axlar och rygg.

Mindre sjukfrånvaro.

Träna när man vill.

Social gemenskap.

Det är frivilligt.

Så minskade sjukfrånvaron: 

Hur mycket korttidsfrånvaron minskade vet man inte säkert, eftersom kommunen bytte personalsystem. Men man uppskattar att den låg kring tolv procent före projektet. I dag är den åtta procent.

Jönköpings kommun har 280 städare.