LÄS OCKSÅ: Så behandlas hörselproblem

 

Exempel på åtgärder om man jobbar med människor

 

Skola och förskola
Utbilda barnen om buller. Dela ofta upp barnen i små grupper. Ha många rum: Ett där man får hoppa och låta, personalen turas om att vara där. Dämpa ljud med tassar på stolarna, ett sittunderlag i legolådan, ljudabsorbenter i taket. Var ute mycket, där finns inga väggar som ljudet studsar mellan (men det kan förstås finnas ­annat som bullrar ute, till exempel trafik).

Vård och omsorg
På förlossningsavdelningar förekommer en del höga skrik. På en avdelning brukade personalen uppmana kvinnorna att skrika i lustgasmasken, eller att fokusera på andningen i stället för att skrika. Sedan fick de diskreta hörselskydd i stället, bekostade av arbetsgivaren.I omsorgen är höga ljud oftast inte ett generellt problem, men det finns förstås vårdtagare som låter mycket. Rätt bemöt­ande kan göra skillnad. Annars gäller att rotera arbetet, se till att alla anställda får möjlighet att vila öronen ibland, eller använda hörselskydd.

Bad- och idrottshall
Det kan låta ordentligt högt när barn leker i äventyrsbadet. Kaklet förstärker dessutom ljuden. ­Rotera arbetet så att inte samma person jobbar i buller hela dagen.

 

LÄS OCKSÅ: Viktigt att mäta bullret på jobbet

 

Exempel på åtgärder om man jobbar med maskiner

 

Renhållning
Det är tystare inne i sopbilen, så turas om att köra och hämta kärl om ni är två. På återvinningscentral låter det mycket när sopor slängs. Bullerskärmar och gummimattor i containrar dämpar. Tak och väggar ökar bullret, men ljudabsorbenter i taket dämpar.

Trädgård
Batteridrivna redskap bullrar mindre än bensindrivna. Men ibland kan ett bullrigare redskap ändå vara bäst, för att det gör jobbet snabbare och bullrar under kortare tid.

Lantbruk
Tänk på att inte bara maskiner väsnas, utan även djur. En skrikande gris kan låta mer än en motor.

Kök
Mycket slammer av disk och grytor. Hårda ytor av kakel och metall krävs för hygien, men ökar ljuden. Det går att dämpa ljuden utan att äventyra hygienen – en trä­skiva under bänk­plåten är ett sätt att dämpa.

Städning
Förutom städmaskiner så utsätts ­
städare för olika ljud beroende på var de jobbar. Planera efter det. Städa till exempel inte trapphuset just när eleverna ska på rast.