Illustration: Jeanette Engqvist

 

 • När vi drabbas av en skada skickas smärtsignaler genom nerverna, via ryggmärgens nervceller, upp till hjärnan.
 • Hjärnan svarar med att skicka ut smärtdämpande signaler till nervcellerna i ryggmärgen, med hjälp av signalsubstansen serotonin. Då gör det mindre ont.
 • När skadan sedan läker ska smärtsignalerna upphöra. Men det fungerar inte alltid.
 • Ibland fortsätter nerverna att skicka smärtsignaler trots att skadan läkt för länge sedan.
 • Kroppen vänjer sig inte heller vid smärta. Det innebär att man inte blir bättre på att tåla smärta av att ha ont. Tvärtom blir man i regel mer känslig för smärta ju längre man har ont.
 • Smärtsystemet kan bli överkänsligt och skicka signaler om smärta från flera olika håll i kroppen, inte bara där man hade ont från början.
 • Stress, oro, ångest, depression och störd sömn kan ge brist på serotonin. Då fungerar kroppens smärtdämpande system sämre, och man får ännu mer ont.
 • För att inte fastna i den onda cirkeln är det viktigt att inte gå omkring och ha ont länge, utan att söka vård snabbt.
 • Eftersom obehandlad smärta kan ha negativa effekter, ska sjukvården ta långvarig smärta på allvar, även när det inte går att hitta någon förklaring till den.
 • Smärta som är kvar i mer än tre månader brukar räknas som långvarig. Gäller även smärta som kommer och går, som migrän.
 • Det finns inget instrument som kan mäta hur ont man har. Det är alltid patientens egen upplevelse som gäller.