Pia Rosander, psykolog vid Lunds universitet.Pia Rosander.
Foto: Leila Rudelius

Vad visar din forskning?
  – Jag har IQ-testat och personlighetstestat elever. Intelligens var den mest avgörande faktorn för betyg, tätt följt av personlighet och då faktorn samvetsgrannhet. Därefter neuroticism. Ju högre ångest, desto bättre betyg.

Varför är det ett problem?
  – Det största problemet är rädslan för att misslyckas, som är starkast hos flickor. Den rädslan kan medföra att de undviker utmaningar, och det förhindrar till viss del deras utveckling. Dessutom är det förstås inte bra att gå omkring med en hög nivå av oro och ångest.

Hur kan skolan göra för att gynna lust och nyfikenhet i stället för plikt och oro?
  – Det kan behövas bättre strukturer i skolan för att hjälpa elever som inte är så samvetsgranna. Personlighetsegenskaper är relativt stabila, så det är svårt att ändra på eleverna. Därför är det viktigt att de här resultaten når ut till skolorna.