Arbetsdagarna består av möten, datorarbete, pappersarbete – långt ifrån arbetsuppgifterna i äldreomsorgen.
  Fast kanske inte så långt ändå: Omsorgsarbete kan vara att göra tillvaron bättre för en person just nu – som projektledare jobbar de för att göra tillvaron bättre för en grupp personer i en nära framtid.
  Lena Hellström, Marita Andersson och Susanne Janhager brinner verkligen för detta: att utveckla och förbättra.

Lena och Marita har jobbat med olika utvecklingsprojekt sedan 1998, långt innan de fick titeln projektledare. De berättar om alla projekt de jobbade med medan de fortfarande enbart var undersköterskor: Det var projekt om bland annat kost, hälsa, bemanning och schemaläggning.
  Men numera har de alltså även titeln projektledare. Och de tycker alla att arbetsgivaren gett dem det stöd och den kunskap de behöver för att klara uppgiften.
  De har fått gå kortare kurser speciellt anpassade för de nya uppgifterna, till exempel projektledning och presentationsteknik. Och de har omedelbart fått använda sin nya kunskap. Susanne berättar att hon gick en kurs i hur man leder fokusgrupper, och bara några veckor senare ledde hon sin första fokusgrupp.

Lena och Marita har också fått gå längre utbildningar i ledarskap på högskolan. Då var deras kurskamrater chefer från många olika arbetsplatser.
  – Det var roligt och intressant, säger Lena.
  – Spännande att se en ny värld! fyller Marita i.
  Men i början var det inte bara roligt och spännande, det var nervöst också. Och de fick känslan att de borde göra bra ifrån sig, när nu arbetsgivaren stod för en sån utbildning.
  – Vi hade jättehöga ambitioner. Som i skolan, man vill vara bäst, säger Marita.
  I det läget fick de bra stöd från sin chef, som hjälpte dem att lägga sina ambitioner på en rimlig nivå.
  De har också höjt sina löner en del.
  – Ju mer krävande projekt som kommit, desto mera har det gett i plånboken, säger Lena Hellström, som nu tjänar 27 695 kronor i månaden.

Projekt har alltid ett slutdatum, och uppdragen som projektledare är tidsbegränsade. Alla tre har grundtjänster i äldreomsorgen, som de kan gå tillbaka till när deras uppdrag är slut.
  Lenas projekt avslutas i sommar, och efter det vet hon inte riktigt vad hon ska göra. Något nytt att leda finns inte just nu.
  – Antingen ska man ha is i magen och jobba som undersköterska i väntan på något nytt, eller söka någon chefstjänst, säger Lena.
  Hennes utbildning och erfarenhet gör att hon mycket väl kan komma i fråga för en chefstjänst.
  Alla tre tycker dock att chefer verkar ha ansvar för så många saker att de får mindre tid för verksamhetsutveckling.
  – Det som är skönt med att vara projektledare är att jag kan jobba med utveckling utan att vara chef, säger Marita.

Mer om projekten

Lena Hellström leder projektet ”100 procent stolt och kompetent”, som ger kompetensutveckling åt de cirka 800 anställda i äldre- och handikappomsorgen.
Några arbetsuppgifter: Ordnar seminarier, ser till att alla deltagare får intyg, har träffar med de 19 processledare som ingår i projektet. (KA har skrivit om dem tidigare, se länk ovan)
Budget: 10 489 555 kr, finansieras av Europeiska socialfonden.

Marita Andersson leder projektet ”På väg till jobbet”. 350 personer som står långt utanför arbetsmarknaden ska få utbildning, yrkesvägledning och praktik.
Några arbetsuppgifter: Träffar nya deltagare, håller koll på närvarorapporter, är arbetsledare för projektets fyra så kallade vägledare. Snart ska hon för första gången ha utvecklingssamtal med dem.
Budget: 22 469 151 kr, finansieras av Europeiska socialfonden.

Susanne Janhager leder ett projekt för att utarbeta och införa en värdighetsgaranti i hemtjänsten.
Några arbetsuppgifter: Träffar äldre i kommunen och lyssnar på deras förväntningar, samarbetar med hemtjänstpersonal som utbildar sig genom Omvårdnadslyftet.
Susanne är projektledare på 25 procent, och är tjänstledig från hemtjänsten för detta. Hon har också en tjänst på 75 procent som samordnare på Seniorcentrum.

Ordlista 

Projekt – tidsbegränsat arbete för att uppnå ett förutbestämt resultat.
Projektledare – person som ansvarar för att genomföra ett projekt: Planerar, administrerar, leder.