1. Är lex Sarah bra?
  – Det är en skyddslagstiftning för brukaren, men den är till också för de anställda. Det tycker vi är bra.

2. Hur fungerar den i praktiken?
  – Man har lärt sig hantera den bättre och bättre. Tidigare fanns det en tendens att man anmälde varandra när samarbetet inte var så bra på arbetsplatsen. Så tycker jag inte det är nu.

 Liza di Paulo Sandberg.Liza di Paulo Sandberg.

3. Har anställda som anmäler ett tillräckligt skydd?
  – En anmälan enligt lex Sarah kan ju aldrig vara skäl för uppsägning. Men det finns rädsla på vissa arbetsplatser. Ibland har man sett att arbetsgivaren tar en anmälan som intäkt för att inte vilja ha kvar den personen. Det har hänt, i enstaka fall.

4. Vad gör man om lex Sarah inte fungerar på ens arbetsplats? Till exempel om man tror att chefen inte går vidare med en anmälan man gjort?
  – Man får gå vidare högre upp i organisationen, och vända sig till facket. Det är viktigt att man går vidare. Annars kan det i förlängningen drabba de anställda, om det är missförhållanden och det inte syns att man försökt göra något.

5. Vad är viktigast för att lex Sarah ska fungera bra?
  – Det är viktigt att man får information om hur och vad man ska anmäla. Att arbetsgiv­aren tar ansvar för att alla får utbildning om det.