Tidigare studier har visat att tjock mage medför större risk för hjärtsjukdom än en rund bak. Det har lett till rekommendationer om att man ska använda måttband i stället för våg om man vill veta om man ligger i farozonen.

Den nya studien visar att vågen och måttbandet är likvärdiga: Varken BMI eller midja-höft-kvot är bättre för att förutse risken.
Information om förhöjt blodtryck, höga kolesterolvärden och förekomst av diabetes är mycket viktigare för att förutse risken för hjärtsjukdom och stroke. Om man har den informationen tillför uppgifter om BMI och midja-höftkvot ingenting.
Studien är publicerad i tidskriften The Lancet. Den bygger på mätningar av 220 000 människor i 17 länder, och är därmed mycket stor.

Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska akademin, är en av dem som bidragit till studien. Hon påpekar att studien inte på något sätt motsäger kopplingen mellan övervikt och hjärtinfarkt. Fetma leder till att man utvecklar de rubbningar som är riskfaktorer för hjärtsjukdom.
– Det finns inte någon sund fetma. Det viktigaste är fortfarande att försöka låta bli att gå upp i vikt, säger Annika Rosengren.
Man kan vara fet utan att ha de rubbningar som är riskfaktorer, men det är ovanligt och gäller främst unga personer.

BMI

BMI står för Body Mass Index och är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.
Midja-höftkvot är ett mått på hur tjock magen är i förhållande till höfterna.
Det finns flera webbsidor där man kan räkna ut sin BMI och midja-höftkvot, en av dem hittar du här.