Det är ingen brist på aktiviteter på Sjöjungfrun. I hallen sitter schemat, det är sittjympa, bingo och inomhusboule, flera saker varje dag. Men det mesta är anpassat för de äldre.
Undersköterskan Berit Innala drog med sig några arbetskamrater på en kurs där de fick lära sig starta projekt. Och resultatet blev projektet ”Levande vardag”, med aktiviteter för de yngre.
– Det föll sig naturligt, då vi hade så många under 65, säger Berit Innala.

Varje onsdagseftermiddag ger sig tre ur personalen iväg på utflykt med sex boende. Uppslag får de bland annat från enkäter till de anhöriga, och förstås genom att fråga de boende direkt.
På första utflykten åkte de till en restaurang och åt buffé. Där visade det sig att alla kunde ta mat själva. Så då började de göra så även hemma på boendet.
Alla är överens om att det behövs särskilda aktiviteter för yngre personer med demens.
– De har ju all energi och kraft kvar, säger undersköterskan Karl-Gösta Karlsson.
Det behöver inte vara så märkvärdiga aktiviteter. Små saker, som att gå på kafé eller promenera, är ofta lika bra. Det viktig­aste är att man kommer iväg och får se något annat.

Alla anställda är med och planerar och genomför aktiviteterna, i grupper om tre personer från olika våningsplan. Det ökar sammanhållningen att folk som inte jobbar så mycket tillsammans hamnar i samma grupp.
– Det har blivit en annan stämning i personalgruppen. Förr hade vi inte så mycket gemensamt, säger Berit Innala.
Den stora kostnaden i projektet är vikariekostnad. Just nu har de pengar för halva året.
– Vi hoppas att projektet ska bli en del av den ordinarie verksamheten, säger Kristina Dahl.