OBS! Uppgifterna nedan är gamla. Klicka här för att se vad som gäller i dag för betald ledighet vid begravning och sjukdom i familjen!

Vilka möjligheter man har att ta ledigt med lön beror på var man jobbar och vilket kollektivavtal som gäller. Tydligast är avtalen för dem som arbetar i kommun, landsting eller Svenska kyrkan. De kan få ledigt med lön om någon anhörig blir svårt sjuk, dör, begravs, gravsätts eller vid bouppteckning. Som nära anhörig räknas make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.
– Detta är exempel, ledigheten avgörs från fall till fall. Om man inte har så bra kontakt med sina föräldrar, då kan en gammelmoster vara den närmsta släktingen, säger Annica Jansson, ombudsman på Kommunal.

De som är anställda i kommun, landsting eller Svenska kyrkan har enligt avtal rätt att ta ledigt med lön högst tio dagar per år. Samma gäller för anställda i merparten av trafikföretagen.
Men enligt Annica Jansson är det inte givet att man kan ta ut alla dagarna. Det är snarare så att man kan få ledigt en dag plus resdagar om någon blir akut sjuk eller dör.
– Rätten till ledighet ska det inte bli diskussion om. Men däremot kan man vara oenig om hur många dagar man behöver för att resa till en begravning, säger Annica Jansson.

Anställda i privata företag som har kollektivavtal har också ofta rätt att ta ledigt med lön vid sjukdom och dödsfall. De avtalen saknar ofta en maxgräns för antal dagar per år, den som har skäl kan ändå ta ledigt vid flera tillfällen. Men man ska be om ledigt i god tid och chefen kan kräva att få veta skälet. Arbetsgivaren kan ha en egen policy, men den ska inte vara sämre än avtalet.

Om chefen skulle säga nej är fackets råd att man vänder sig till Kommunals sektion som kan ta upp saken med arbetsgivaren.
Om man behöver vara ledig en längre tid är det vanligt att man tar semester, kompledighet eller närståendepenning från Försäkringskassan. Sjukskriven kan man bli om man är sjuk själv. Till exempel om man drabbas av en stark krisreaktion.
Det finns också en lag som ger rätt till ledighet, lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Men den ger inte rätt till lön under ledigheten.
Däremot slår lagen fast att den som tar ledigt av familjeskäl inte får sägas upp på grund av detta, inte heller få sämre förmåner.

Ledigt för att fira 50 år och bröllop

Man kan också få ledigt med lön när man fyller 50 och när man gifter sig. Även det beror på var man jobbar. Arbetar man med hästar, trädgård eller på golfbana kan man få en dag ledigt.

Samma gäller dem som arbetar med serviceentreprenad, ofta städning, och som ambulanssjukvårdare på vissa företag. Och majoriteten av de anställda i trafikföretag.

Anställda i kommuner och landsting har inte rätten till ledighet vid bemärkelsedagar inskrivet i kollektivavtalet.
Men det kan finnas lokala policyer.

Närståendepenning ger rätt till ledighet

Man har också rätt att vara ledig för att vårda en svårt sjuk person om man får närståendepenning från Försäkringskassan. Som närstående räknas anhöriga, men även grannar och vänner. Vård kan innebära att man är med och stöttar den sjuke på sjukhuset, följer med på läkarbesök eller uträttar ärenden.
Man kan få ersättningen för del av dag eller för en hel dag. Flera närstående kan turas om att ta ut ersättningen som är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Närståendepenningen betalas ut i högst 100 dagar.