Trots förbättringen är siffrorna fortfarande långt sämre än riksgenomsnittet.
Och allt har inte blivit bättre: Andelen grundskoleelever med behörighet till gymnasiet har minskat.

Mätningen görs av Statistiska Centralbyrån. Den startade 1997 och omfattar 38 stadsdelar landet runt.