Borde vi få ersättning för förskjuten arbetstid?

Jag jobbar i kommunens hemtjänst, ibland ringer de och frågar om vi kan jobba dag i stället för kväll. Men de ger oss bara förskjuten arbetstid om vi frågar om det när de ringer. Säger vi ja utan att fråga tycker de att vi bytte frivilligt och inte har rätt till ersättningen. Är det rätt?

FG


Du ska få ersättning för förskjuten arbetstid

SVAR: Nej, det är inte rätt. Arbetsgivaren har rätt att fråga om du har möjlighet att arbeta, vilket kan vara ett trevligt sätt att tala om att det finns ett behov av personal. Att du ställer upp och är flexibel men därmed inte ska få ersättning enligt avtal, nej. Antingen har arbetsgivaren behov av dig och beordrar dig att arbeta andra tider än planerat, eller så har arbetsgivaren inte något behov och då behöver arbetsgivaren inte ställa frågan. 

Jag tycker även att du ska ta kontakt med din sektion och berätta hur arbetsgivaren agerar, de kan även kolla om det finns något lokalt avtal som reglerar ersättningen för förskjuten arbetstid på något sätt.