Vad är förskjuten arbetstid?

SVAR: Det är när arbetstiden för ett arbetspass ändras i schemat. Till exempel om Lisa ska arbeta klockan 07.00 – 16.00 och arbetstiden flyttas till 12.00 – 21.00. Det är alltså tiden som ändras, inte ökas.

För att det ska räknas som förskjuten arbetstid ska det vara chefen som ändrar tiden i ett schema som redan är fastställt.

Ett arbetspass som förskjuts till annan tid senare än nio dagar innan ändringen träder i kraft innebär att din arbetstid är förskjuten och ska ersättas enligt centralt kollektivavtal med SKR eller Sobona för vårdbolag.

För anställda hos andra arbetsgivare gäller andra regler och ersättningar.

Vad ska jag tänka på om chefen ber mig att flytta mitt arbetspass?

SVAR: Arbetstiden kan inte utökas med förskjuten arbetstid. Flyttas ett pass till en annan dag är det hela passet som flyttas, det går inte att dela upp arbetstiden. Det måste vara samma antal timmar i arbetspasset som det är från början. Om arbetstiden utökas ska du ha övertidsersättning.

Hur påverkas förskjuten arbetstid av kravet på 11 timmars dygnsvila?

SVAR: Arbetsgivaren ska se till att reglerna om dygnsvila följs, alltså att du som anställd får 11 timmars dygnsvila inom 24 timmars perioden.

Vilken är ersättningen för förskjuten arbetstid?

SVAR: Om passet ändras samma dag så ska du få betalt för tiden i det egna arbetspasset och tiden som förskjutits.

Eventuell utökad arbetstid är övertid.

Vid varje tillfälle som din arbetstid förskjuts kan du som högst få ersättning för nio dagar. Det finns två olika ersättningar. Om det är tid på en arbetsdag som förskjuts är ersättningen 32,35 procent av timlönen.

Om arbetstid förskjuts till en dag som skulle ha varit ledig så ersätts den med 64,4 procent av timlönen. Detta gäller oavsett sysselsättningsgrad. Ersättningen gäller enbart den arbetstid som förskjuts.

Grafik som visar vilken ersättning man får när arbetstiden förskjuts inom samma dygn respektive när den förskjuts till en annan dag.

Detta gäller om du är anställd i kommun, region eller vårdbolag med Sobonaavtal. För anställda hos andra arbetsgivare gäller andra regler och ersättningar.

Är ersättningen högre när arbetstiden förskjuts med kort varsel?

SVAR: Ja, om arbetstiden förskjuts samma dag så räknas både det egna passet och tiden som förskjuts som arbetad tid. Då blir ersättningen, mertid upp till heltid för den som är deltidsanställd. Den som arbetar heltid får ersättning för enkel övertid (180 procent av lönen) eller/och kvalificerad övertid (240 procent av lönen). 

Detta gäller om du är anställd i kommun, region eller vårdbolag med Sobonaavtal. För anställda hos andra arbetsgivare gäller andra ersättningar.

Kan förskjuten arbetstid leda till att dygnsvilan blir kortare än 11 timmar?

SVAR: Nej, enbart vid oförutsedd händelse och då gäller reglerna för kompenserande vila. (Se nedan) Detta gäller om du är anställd i kommun, region eller vårdbolag med Sobonaavtal.

Vilken kompensation ska jag ha om dygnsvilan blir kortare än 11 timmar?

SVAR: Då ska du ha kompensationsledigt vid nästa dygnsvila. Om det inte är möjligt på grund av objektiva skäl (till exempel att en specifik kompetens saknas) ska du ha kompensationsvila inom 14 dagar.

Och är det så att arbetsgivaren ger dig kompenserande vila på ett redan inplanerat arbetspass så ska du inte få löneavdrag. 

Detta gäller om du är anställd i kommun, region eller vårdbolag med Sobonaavtal.

Kan en vikarie få förskjuten arbetstid?

SVAR: Ja, en vikarie kan få förskjuten arbetstid. Anställningsformen har inte betydelse.

Källa: Kommunal