Stämmer det att ob-tillägget inte ingår i den pensionsgrundande inkomsten? Jag arbetar i äldreomsorg på ett företag som har avtal med Vårdföretagarna, bransch F.
/ Maria


SVAR: Ob-tillägget ingår i den pensionsgrundande inkomsten. Från den 1 mars 2023 gäller avtalspension SAF-LO för alla som omfattas av avtalet för bransch F. Det betyder också att ob-tillägget blir pensionsgrundande samma år som intjänandet för samtliga. 

Innan den 1 mars i år kunde den som var anställd inom bransch F omfattas av pensionsavtalet ITP, och då antingen av ITP 1 eller 2, eller avtalspension SAF-LO. Vilket man omfattades av berodde på när företaget blivit medlem i Vårdföretagaren. Om man innan den 1 mars i år omfattades av ITP2 räknades den in i den pensionsgrundande inkomsten året efter att du tjänat in den. För ITP 1 och avtalspension SAF-LO är ob-tillägget pensionsgrundande samma år som den tjänas in.