Jag har varit tillsvidareanställd som fritidsledare i en kommun i fyra månader. Nu funderar jag på att söka annat arbete. Min nuvarande arbetsgivare säger att jag har tre månaders uppsägningstid. Men kommunen där jag eventuellt ska söka jobb säger att uppsägningstiden är kortare än tre månader då jag inte arbetat så länge på mitt nuvarande arbete. Vad gäller egentligen? Stämmer det att avtalet inte reglerar vilken uppsägningstid som gäller om anställningen varat kortare än tolv månader?

/ Fritidsledare 


SVAR: Ja, det stämmer. Avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, reglerar uppsägningstider för de som är tillsvidareanställda och har haft en sammanhängande anställning av minst tolv månader. Då är uppsägningstiden tre månader från arbetstagarens sida. Har man haft en kortare sammanhängande anställningstid så är det lagen om anställningsskydd som gäller och då är uppsägningstiden en månad. 

Om du har haft visstidsanställning innan så räknas dina anställningar ihop och då kan det vara så att den sammanlagda anställningstiden hos din arbetsgivare är längre än tolv månader och då har du tre månaders uppsägningstid.