Det är andra året som jag är säsongsanställd i Svenska kyrkan. Vi är några som anställdes innan det centrala avtalet var klart, våra löneökningar blev 600–850 kronor. I det centrala avtalet blev löneökningen sedan i snitt 1 293 kronor. Finns en nedre gräns för hur mycket som våra löner ska höjas? Enligt vår arbetsledare behöver våra löner inte höja alls eftersom vi ligger över de lägsta lönerna. Stämmer det? 

/ P


SVAR: Nej, det finns ingen nedre gräns för hur mycket löner ska höjas. Det nya löneavtalet för Kommunals avtalsområde inom Svenska kyrkan gäller från den 1 april 2023. I löneavtalet framgår att om en säsongsanställd återanställs före datumet för lönerevision så gäller samma lön som tidigare och att man ska vara med i lönerevisionen precis som alla andra. Dock finns det en övergångsreglering som innebär att detta inte gäller för 2023.