Den 1 juli är det ett år sedan det blev möjligt att ansöka om skyddad yrkestitel för undersköterska hos Socialstyrelsen.

Intresset har varit stort, trots att alla undersköterskor med en fast anställning har tio år på sig att ansöka. I dagsläget har 107 000 ansökningar kommit in och nästan 87 000 av dem har fått ett beslut, varav 80 000 har godkänts.

Höjd grundlön med yrkesbeviset

Av naturliga skäl ligger de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö i topp med godkända yrkesbevis. Men det är Västerås som sticker ut med många beviljade ansökningar om man ser till befolkningsmängd. Sannolikt handlar det om att alla undersköterskor i Region Västmanland som får beviset om skyddad yrkestitel höjer sin grundlön med 400 kronor.  

Pernilla Brunman Jost är undersköterska och arbetar på en vårdcentral i Västerås. Hon ansökte om yrkesbeviset i slutet av juli förra året och fick det beviljat drygt två månader senare. 

– Då lämnade jag det till min chef och fick höjningen på 400 kronor retroaktivt från det datum jag skickade in min ansökan. Det är positivt att Region Västmanland ger oss som fått titeln en belöning, även om höjningen borde vara större.

Vad tycker du om att det införts en skyddad yrkestitel?

– Det är en bra kvalitetsstämpel som bekräftar vad undersköterskor är och vilken kunskap vi har.

Tror du att den kommer att förändra något?

– Jag hoppas förstås att den kommer att påverka undersköterskornas status, både i allmänhetens och arbetsgivarnas ögon. Och så hoppas jag att den leder till att arbetsgivarna ger oss högre löner, säger Pernilla Brunman Jost.

Icke godkända ansökningar

Att antalet ansökningar blev fler än vad Socialstyrelsen räknat med gjorde handläggningstiderna långa till en början. I genomsnitt har det tagit 96 dagar att handlägga en ansökan för en utbildning gjord i Sverige. Just nu börjar handläggarna med ansökningar som lämnades in runt månadsskiftet februari-mars.

Av de ansökningar som Socialstyrelsen fattat beslut om är det 7,6 procent som inte godkänts, 6590 ansökningar. De vanligaste orsakerna är att det saknas tillräckliga poäng inom vård och omsorgsämnen eller att det saknas underlag på svenska eller helt saknas relevant utbildning. KA har tidigare berättat om personer vars undersköterskeutbildningar inte godkänts och snåriga regler när det gäller att dokumentera kunskaper i svenska, oavsett om du gått din utbildning i Sverige eller utomlands.  

Socialstyrelsen bedömer att det arbetar mellan 180 000–230 000 personer inom yrkesområdet eller närliggande yrken, vilka skulle kunna ansöka om den skyddade yrkestiteln undersköterska.

Här kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterska. 

Ansökningar – skyddad yrkestitel

De vanligaste orsakerna till ett icke godkänt beslut är att den sökande inte uppfyller poäng/betygskraven eller saknar underlag på svenska motsvarande gymnasienivå. 

När det gäller kompletteringar handlar de oftast om vidare underlag gällande poäng och kraven för vård och omsorgsämnen eller underlag på svenskan alternativt tjänstgöring om man saknar underlag på svenskan.

Socialstyrelsens genomsnittliga handläggningstid för ärenden baserad på utbildningsland:

Sverige: 96 dagar

EU/ESS: 61 dagar

Utanför EU/ESS: 68 dagar

För närvarande påbörjar Socialstyrelsen utredningar på ärenden som inkom i slutet på februari/början av mars.

(Källa: Socialstyrelsen, siffror från 27 juni 2024.)