Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska skyddad yrkestitel. Det betyder att man för att få kalla sig undersköterska måste ha ett särskilt yrkesbevis.

Måste jag ansöka om skyddad yrkestitel?

SVAR: Det är inget krav, men för att få kalla sig undersköterska efter den 1 juli 2023 måste man ha fått den skyddade yrkestiteln. Annars är det olagligt att kalla sig undersköterska. Undantaget gäller om man är fastanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023, då har man tio år på sig att ansöka och får under den tiden kalla sig undersköterska som tidigare. Det gäller även om du byter jobb, också om du byter till en tidsbegränsad anställning. Man kan alltså säga upp sig för att exempelvis bli timanställd och få kalla sig undersköterska utan yrkesbeviset, bara man kan bevisa att man hade en fast anställning som undersköterska den 1 juli 2023.

Men efter tio år, alltså från den 1 juli 2033, måste även de som var fastanställda den 1 juli 2023 ha skaffat sig yrkesbeviset för att få kalla sig undersköterskor.

När kan man ansöka om skyddad yrkestitel?

SVAR: Från och med den 1 juli 2023 börjar reglerna om skyddad yrkestitel gälla och det är också först då som det går att ansöka. Man kommer kunna ansöka via en e-tjänst på Socialstyrelsens hemsida, via ett webbformulär eller genom att fylla i en blankett och skicka in med post. Socialstyrelsen rekommenderar e-tjänsten. För att kunna ansöka digitalt behöver man ha sina betyg digitalt. Om man bara har dem i pappersform kan man scanna in dem eller fota av.

Vad kommer krävas för att få skyddad yrkestitel?

SVAR: Att man har en godkänd vård- och omsorgsutbildning från antingen gymnasiet eller vuxenutbildning. Mer detaljerade krav presenterades av Socialstyrelsen i april, läs mer om dem via länken nedan.

Behöver jag vara godkänd i alla kurser för att få skyddad yrkestitel?

SVAR: Nej, det kommer gå att få yrkesbeviset även om du inte har godkänt i allt. Då kommer Socialstyrelsen väga in annan kompetens, som arbetslivserfarenhet. Men det går inte att vara underkänd i hur mycket som helst. Socialstyrelsen kommer troligen att bestämma en undre gräns för hur mycket du kan vara underkänd i för att det ska bli aktuellt att få yrkesbeviset.

Hur gammal får en utbildning vara för att bli godkänd?

SVAR: Det finns ingen sådan gräns. 

Om jag saknar en fullständig utbildning, kommer jag kunna validera mina kunskaper för att få skyddad yrkestitel?

SVAR: Det kommer inte att finnas ett särskilt system för validering kopplat till att få skyddad yrkestitel. Däremot kan man inom vuxenutbildningen validera sina kunskaper och få betyg som motsvarar en vård- och omsorgsutbildning. Med dessa betyg kan man sedan ansöka till Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel.

Vad gäller för mig som har en annan titel, som stödassistent, skötare eller personlig assistent?

SVAR: Den skyddade yrkestiteln är kopplad till vilken utbildning man har. Den som är utbildad undersköterska men jobbar under en annan titel kan alltså få en skyddad yrkestitel. Även om det inte behövs för jobbet man har nu kan det vara klokt att söka, om man skulle vilja byta jobb i framtiden.

Vad kommer det att kosta att ansöka om skyddad yrkestitel?

SVAR: Kostnaden blir 320 kronor. Läs mer om avgiften via länken nedan.

Finns det någon arbetsuppgift som man inte får utföra om man inte har den skyddade yrkestiteln?

SVAR: Att vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Från den 1 juli 2023 får endast personer med yrkesbeviset för undersköterska vara det. Undantaget på tio år gäller förstås även här om man är fast anställd som undersköterska.

Vad gör jag om jag är utbildad undersköterska men inte har en fast anställning den 1 juli 2023?

SVAR: Då får du inte kalla dig undersköterska tills att du har fått yrkesbeviset. Den som är vikarie gör alltså klokt i att ansöka så fort som det bara går. Vad man får för titel under tiden är oklart. Det är inte okej med titlar som är för lika undersköterska för de som saknar yrkesbeviset. Kommunal och arbetsgivarna håller just nu på att diskutera vad man ska använda för titel på de som inte får kallas undersköterska från den 1 juli.

Vad gäller för mig som är specialistundersköterska?

SVAR: Det går bara att ansöka om skyddad yrkestitel för titeln undersköterska. Men om du inte har rätt att kalla dig undersköterska får du inte heller kalla dig specialistundersköterska. Undantaget för de som är fast anställda den 1 juli och har tio år på sig att skaffa beviset gäller förstås här också. 

Vad gör jag om jag inte har kvar mina gamla betyg?

SVAR: Hör av dig till skolan som du gick och be dem skicka betygen. Om skolan inte finns kvar eller om de inte har kvar dina betyg, vänd dig till Stadsarkivet i den stad där du gick utbildningen. För dig som är vikarie och har bråttom att skaffa dig yrkesbeviset är det klokt att göra detta i god tid under våren.

Hur lång tid kommer det att ta att få yrkesbeviset?

SVAR: Det är svårt att svara på. Om många söker på en gång i början kommer det ta längre tid. De som inte är fast anställda har mer bråttom att få yrkesbeviset än de som har en fast anställning som undersköterska.

Vad händer om jag får avslag på min ansökan om skyddad yrkestitel?

SVAR: Ett avslagsbeslut kommer kunna överklagas till förvaltningsrätten. Det kommer framgå på beslutet hur man gör för att överklaga.

Kan man få en skyddad yrkestitel om man är läkar- eller sjuksköterskestudent?

SVAR: Exakt vad som kommer krävas för att anses ha ”motsvarande kompetens” som en undersköterskeutbildning är inte klart. Men det finns inga förslag om att personer som studerar till läkare eller sjuksköterska skulle ha rätt att få en skyddad yrkestitel.

Kommer det finnas något register med alla som har en skyddad yrkestitel, där arbetsgivare kan kontrollera någon som söker jobb?

SVAR: Socialstyrelsen kommer att ha informationen om vilka som har skyddad yrkestitel som undersköterska. En arbetsgivare kommer därmed kunna höra av sig till Socialstyrelsen och fråga om en person har skyddad yrkestitel. Det gäller dock inte de som får använda titeln undersköterska fram till 2033 för att de är fastanställda och omfattas av övergångsreglerna, utan bara de som ansökt och fått yrkesbeviset.