Anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag som jobbar den natten får övertidsersättning för den extra timmen som uppstår när klockan vrids tillbaka mitt i natten. I avtalen på den privata sidan gäller andra regler.

Sveriges Kommuner och Regioner samt anställda i kommunala och regionala bolag på Sobonaavtalet (tidigare Pactaavtalet)

De som får en extra timme på nattpasset ska ha enkel övertidsersättning, (180 procent av månadslönen/165). Det gäller både deltids- och heltidsanställda. Hur mycket pengar det blir beror alltså på hur mycket man har i månadslön.

Vårdföretagarna och Fremia

Beskedet från de två arbetsgivarorganisationerna på den privata sidan är att ob-ersättning (52,06 – 56,39 kronor beroende på avtal) utgår för den timme som förskjuts bakåt, men ingen kompensation eller avdrag i övrigt.