Marin Gabriel är en av dem som studerar till undersköterska och som kommer att få löneökningen när studierna är klara om ett år. 

– Det är faktiskt jättebra, vi jobbar jättemycket och det skulle vara högre lön för oss, säger Marin Gabriel. 

I fem år har hon arbetat som vårdbiträde i hemtjänsten i Hallunda söder om Stockholm. Under våren har Marin Gabriel studerat på arbetstid en dag i veckan och annars arbetat som vanligt.  

Skyddad yrkestitel ger löneökning

När hon är färdigutbildad kan hon ansöka om skyddad yrkestitel, då kan hon också få uppdrag som fast omsorgskontakt. Just detta är också skälen till att Botkyrka nu garanterar en löneökning.  

Men en lönehöjning på 1 500 kronor gör ändå inte att Marin Gabriel kommer upp till medellönen för undersköterskor i Botkyrka, i fjol 29 400 kronor.  

– För min del borde löneökningen vara mer. Hemtjänsten är inte ett lätt arbete, men jag tycker om det här jobbet och hoppas på att fler utbildar sig och får en bra lön för det hårda arbete man axlar dagligen. För en utbildad undersköterska borde lönen vara mer än 30 000 kronor, säger Marin Gabriel.  

Hon berättar också att hon är tacksam för att chefen gett henne möjligheten till utbildning och att kommunen satsar på anställda inom vård och omsorg. 

Marin Gabriel med blåa skoskydd leder en rullstol i ett rum med trägolv och diverse möbler och växter.

Kommunal kräver lönehöjning för nyutbildade

Kommunal i Botkyrka utgår från att löneökningen kan bli större eftersom lönerna sätts individuellt. Fackets företrädare Dilek Tasci anser att nyutbildade undersköterskor borde ligga på medellönen i kommunen eller ännu högre. 

KA har tidigare visat att landets undersköterskor har en lägre löneökningstakt än arbetsmarknaden totalt. När undersköterskornas löner ökat med 24 procent har medellönerna på arbetsmarknaden totalt ökat med 27 procent sedan 2014. 

En förklaring till den svaga utvecklingen för undersköterskornas medellöner är just att den som utbildar sig till undersköterska inte är garanterad en löneökning.

Botkyrka har hittills varit ett tydligt exempel på detta. Här har undersköterskornas medellöner ökat med just 24 procent på tio år. Samtidigt har kommunen utbildat 150 – 200 anställda till undersköterskor.  

Hon framhåller också att det finns ett fackligt-politiskt arbete för att politikerna ska besluta om extra lönesatsningar på Kommunals medlemmar. 

Individuella löner kräver prestation

I Botkyrka är Åsa Olsén HR-chef på vård- och omsorgsförvaltningen. Enligt henne har det tidigare varit så att de nyutexaminerade som visat att de använder sina nya kunskaper i yrket fått löneökningar i lönerevisionen. 

– Jag skulle säga att cheferna absolut har premierat de som har utbildat sig, säger Åsa Olsén. 

Hon bekräftar att de mer erfarna då fått avstå löneökningar, men säger att det inte påverkat löneökningarna för majoriteten eftersom det är en förhållandevis liten andel som utbildats. 

Men det finns en annan bild. På Kommunal i Stockholms län är Björn Ahlström avtalsansvarig ombudsman. Han säger att löneökningar för nyutbildade som tas i lönerevisionen gör att redan utbildade medlemmar får lägre löneökningar. 

Hur ska Kommunal agera framåt för att garantera löneökningar för nyutbildade undersköterskor? 

– Genom att ta upp det i förhandlingar och träffa lokala överenskommelser. Då vet alla vet vad som gäller. Från den anställde som väljer att utbilda sig till arbetsgivaren som kan budgetera för löneförhöjningen och för oss som fackförbund så att vi kan företräda medlemmarna, säger Björn Ahlström. 

I Stockholms län har Kommunal träffat överenskommelser med flera kommuner om extra satsningar på garanterade löneökningar för yrkesverksamma som studerat till undersköterskor eller vårdbiträden genom äldreomsorgslyftet.  

Vad gör den som utbildar sig till undersköterska och inte fått löfte om någon löneökning? 

– Först och främst ska man ta ett samtal med sin chef i samband med ansökan om utbildning. Ta upp frågan om vad som händer med min lön när jag är klar. Vi anser att lönen ska följa med, får de inte gehör så rekommenderar vi att de vänder sig till Kommunal så att vi kan ta en förhandling om det, säger Björn Ahlström.