– Det är en satsning på dem som tjänar allra minst som är den grupp som drabbats hårdast av höjda hyror och ökade matpriser. Det är också en del i en långsiktig satsning för att höja lönerna för dem som jobbar i välfärden. Vi kan inte ha anställda som inte kan försörja sig, säger Marie Brynolfsson, kommunalråd (V) i Göteborg med ansvar för arbetsmarknad och personal.

Påslag med 1 000 kronor

Enligt politikernas beräkningar kommer runt 2 000 av de 55 000 anställda i Göteborgs stad att få del av lönesatsningen. Det handlar alltså om ett extra påslag på lönen med runt 1 000 kronor för dem som tjänar under 25 000 kronor beräknat på en heltid, vilket Göteborgs-Posten var först att berätta. 

De största yrkesgrupperna som är aktuella för lönesatsningen är vårdbiträden, måltidspersonal och lokalvårdare. 

Marie Brynolfsson, kommunalråd (V) i Göteborg.

Ett sätt att uppvärdera jobben

– Vi landade på gränsen 25 000 för att det skulle bli en relevant satsning. Hade vi satt gränsen vid 26 000 hade det blivit mindre pengar till var och en och vi ville att det skulle bli kännbart, säger Marie Brynolfsson.

Kommer alla anställda att nå upp till 25 000 efter satsningen?

– Sannolikt kommer det att finnas personer som tjänar under även efter den. Årets lönerevision är inte helt klar så vi vet inte ännu hur många de blir. 

Enligt den gängse svenska modellen är det arbetsmarknadens parter som förhandlar löner. Det här blir mer av en politisk styrning av lönerna. Hur ser du på det?

– Hur mycket politiken ska lägga sig i parternas arbete är en svår balansgång, för det är ju politiken som sitter på pengarna. Om vi inte satsar pengarna är det svårt att höja de kommunanställdas löner. Rimliga löner är ett sätt att uppvärdera de här jobben, har vi inte skäliga löner har vi svårt att få personal, säger Marie Brynolfsson.

Kommunal välkomnar varje krona

Kommunal hyllar satsningen och Christina Wising, som är den som förhandlar medlemmarnas löner gentemot Göteborgs stad, säger att de välkomnar varje krona:

– Det är en bra och riktig satsning mot rätt personer och grupper. Fantastiskt bra att man skjuter till pengar och är tydlig med att det är utöver pott och inte ska blandas med den.

Ser du någon risk att samma grupper får svårare att ta för sig av potten sedan med hänvisning till att de redan fått extra?

– Det ligger på oss förhandlare att se till att det inte blir så och jag ser ingen sådan risk. Man är så tydlig nu om vart pengarna ska gå vilket underlättar för oss.

Vad säger du om gränsen på 25 000 kronor?

– Jag kan känna att det är en anständighetsgräns. Det är många som fortfarande tjänar under 25 000 och de går till exakt samma butiker för att handla mat och betalar samma hyra som vi andra vilket är oerhört tufft om man ligger så lågt i lön, säger Christina Wising som också sitter som förtroendevald för S i Göteborgs stad.

Christina Widing
Christina Wising.

Beslut klubbas 9 november

Satsningen beräknas kosta 30 miljoner kronor och finns med i budgetförslaget från stadens styrande partier: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De har 40 av 81 mandat och presenterar den budget som samlar flest.

Beslut tas den 9 november och om budgeten då går igenom – vilket styret är hoppfulla om att den gör – finns pengarna redo för fördelning från den 1 januari 2024. 

Löner i Göteborg

Kommunalarbetarens senaste lönekoll (som görs årligen) visade att de tre yrken med lägst medellön i Göteborg 2022 var:

• Vårdbiträde (antal 1189, medellön: 25 064)

• Måltidspersonal (antal 472, medellön: 25 497)

• Städare (antal 866, medellön: 25 395)