All tillsvidareanställd sjukhuspersonal, medarbetare inom primärvården samt folktandvården ska nu erbjudas betalda arbetsskor, efter beslut i regionfullmäktige.

Catarina Eriksson, avdelningsordförande på Kommunal Öst, är mycket nöjd med beslutet. 

– Det här är ju en del av personalens arbetsmiljö, dels utifrån hygienfaktorn, men också att man förhindrar förslitningsskador, säger hon.

I en enkät som KA genomförde våren 2024 svarade bara två regioner, Uppsala och Västmanland, att de bidrar till arbetsskor. I den sistnämnda dock bara till undersköterskor på operation.

I region Blekinge Örebro och finns dock politiska beslut i frågan, men där det ännu inte har införts. Och nu sällar sig alltså Sörmland till den skaran – om än lite motvilligt.

Catarina Eriksson, avdelningsordförande i Kommunal Öst, med kort blont hår och neutralt ansiktsuttryck sitter vid ett bord. Hon har på sig en ljusrosa tröja och ett halsband med ett litet hjärtformigt häng.
Catarina Eriksson, avdelningsordförande i Kommunal Öst.

Moderaterna gick emot

Regionen dras med ett stort underskott som i fjol landade på 1,2 miljarder kronor som bland annat ledde till ett varsel om 700 anställda. 

Den här ”rådande ekonomiska situationen” är en av anledningarna till att de styrande Moderaterna tycker att gratis arbetsskor blir för dyrt. Enligt deras beräkningar skulle notan landa på åtta miljoner kronor, om varje par skor skulle kosta 1 500 kronor. 

Men Catarina Eriksson påpekar att ett liknande miljonbelopp lättvindigt betalades ut av regionen när regiondirektören sparkades förra året. 

– Det är oansvarigt överhuvudtaget att man varslar personal i en underbemannad verksamhet, och att man sedan kastar miljoner på direktören, säger hon. 

Men motionen som lades av Socialdemokraterna i opposition fick stöd av både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och röstades igenom.

Lång väntan på skorna

Nu väntas en arbetsgrupp tillsättas och upphandlingar ska göras – det lär därför dröja ytterligare innan skorna väl sitter på personalens fötter. 

– Det brukar inte gå så snabbt, hoppas att det sker inom ett år, säger Catarina Eriksson, och tillägger:

– Vi släpper inte det här nu – vi vill se att det blir av, hon.

Catarina Erikssons tips för att få arbetsskor: 

  • Namninsamlingar. 
  • Manifestationer.
  • Uppvakta politiker.
  • Göra tillbud och visa på arbetsskador som uppstår.
  • Ge inte upp – det är ett långsiktigt arbete.