Tusentals steg om dagen på hårda sjukhusgolv som år efter år tär på fötter knä, höfter och rygg om man inte har bra ergonomiska skor. Vi förstår inte hur regionfullmäktige i Skåne resonerar när de planerar att avslå Socialdemokraternas motion den 9 april om att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor till personalen inom vården.

Ni skriver att det kostar för mycket att ge oss ergonomiska arbetsskor men flera kommuner, däribland Kristianstad, har ansett att det är en investering. Varför kan de prioritera personalens arbetsmiljö men inte regionen?

En jämställdhetsfråga

Att få betalda ergonomiska arbetsskor av arbetsgivaren inom hälso- och sjukvården är en jämställdhetsfråga. Många av de mansdominerade yrkena har stöd i arbetsmiljölagen och får självklart skyddsskor som en del av arbetsutrustningen. När tänker arbetsgivare Region Skåne ta fullt ansvar för en god arbetsmiljö?

Vid risk för halka gäller EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Samtliga arbetsgivare inom EU är alltså redan skyldiga att tillhandhålla skyddsskor om det finns risk för halka inomhus eller utomhus i arbetet.

Hur många kollegor inom vården har du inte med begynnande hälsporre, uttrampad hälkudde eller hälseneproblem? Eller som har ont i knäna, höfter och rygg?

Ytterst är det politikerna i regionfullmäktige som bär ansvaret och de ska systematiskt undersöka arbetsförhållanden och bedöma risker för ohälsa enligt Arbetsmiljöverket. Samt även förebygga ohälsa och olycksfall och ge oss personlig skyddsutrustning. Att ergonomiska arbetsskor ingår tycker vi är en självklarhet.

Om man som personal inte har råd att köpa sig ett par bra ergonomiska skor innebär det att man får ont i fötterna. Med rätt skor kan förslitningsskador förebyggas, arbetsmiljön förbättras och lönen kan läggas på annat.

Hur många kollegor inom vården har du inte med begynnande hälsporre, uttrampad hälkudde eller hälseneproblem? Eller som har ont i knäna, höfter och rygg?

Politiskt beslut i april

Arbetsskor som arbetsgivaren tillhandahåller borde vara en självklarhet. Den insatsen skulle förebygga belastningsskador, minska sjukskrivningarna och ge en bättre arbetsdag för de yrkesskickliga välfärdsarbetarna. 

Om vi får fler personal så kan man öppna upp fler vårdplatser och minska alla överbeläggningar som vi har i dag.

Den 9 april ska regionfullmäktige i Skåne fatta beslut om motionen. Om arbetsskor eller inte arbetsskor. Vi tycker att valet är självklart.