På helger och under semesterperioden samt vid viss utbildnings- och övningsverksamhet som inte ryms inom ordinarie arbetstid – då har brandmännen vid Storstockholms brandförsvar, SSBF, rätt att jobba dygnspass som de har gjort tidigare.

Det står klart efter ett beslut i Arbetstidsnämnden.

Resten av tiden fick man avslag för, då gäller samma nya regler som för andra, det vill säga minst elva timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod.

De nya reglerna för delar av svensk arbetsmarknad gäller sedan 1 februari i år, detta efter kritik från EU-kommissionen.

Men beslutet möttes i sin tur av stark kritik från arbetstagare, varpå bland annat många räddningstjänster i Sverige ansökte om dispens.

Sämre med rätt antal vilotimmar

Efter mbl-förhandling och om verksamheten har behov av det kan passen inom räddningstjänst vara 20 timmar långa, vilket så infördes i februari inom SSBF.

Men då går man på sitt pass exempelvis klockan 19 på fredagskvällen och slutar klockan 15 på lördagen, för att få rätt antal vilotimmar. Något som upplevdes som en försämring för många som tidigare har kunnat jobba från morgon till morgon.

– De finns de som tycker 20 timmar är bra men majoriteten vill ändå ha 24, säger Fredrik Dackland.

Än så länge har inte de nya reglerna orsakat så stora problem att det har spillt över på verksamheten, men det beror delvis på att arbetsgivare och schemaläggare har varit flexibla och tillmötesgående, säger Fredrik Dackland.

Sökt föräldraledigt för att få ihop vardagen

En del personal har tvingats söka föräldra- respektive tjänstledigheter på deltid för att få vardagen att gå ihop.

Men facket lokalt och arbetsgivaren har gemensamt försökt återställa flexibiliteten för de anställda och sätta dem främst, säger han.

– Det har blivit svårare för medarbetaren att kombinera privatliv med yrkesliv, och det blir svårare när man inte kan påverka sitt eget schema genom exempelvis byten.

Sista hoppet ligger nu till det nya kollektivavtalet i den kommande avtalsrörelsen där Kommunal driver frågan om att slopa dispensen som krävs för dygnspass inom bland annat räddningstjänsten och låta frågan avgöras lokalt i stället högre upp centralt som i dag.

Hoppas att Kommunal driver på

– Många tycker att Kommunal tappade bollen i fjol. Nu är folk mer pålästa och har fått upp hoppet. Man önskar att Kommunal driver frågan hårt och inte släpper den för lätt, säger Dackland.

Sedan tidigare är det klart att ett femtiotal räddningstjänster runt om i landet, liksom SSBF, får dispens under den lagstadgade semesterperioden juni-augusti.

Nu sällar sig också räddningstjänsten i Säffle till skaran, efter att ha fått dispens för sommarmånaderna.

Däremot avslogs ansökan om dispens för resterande året.

Skärpta regler om dygnsvila

  • 1 oktober 2023 började nya skärpta regler gälla för anställda i kommuner och regioner, inom till exempel sjukvård, ambulansverksamhet och äldreomsorg. 
  • 1 februari 2024 började de nya reglerna gälla inom räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS. 
  • För privatanställda finns ännu inget avtal. Förhandlingarna har dragit ut på tiden, bland annat för att man vill se om Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, kommer fram till några ändringar i kommande avtal.
  • Huvudregeln är att alla ska ha rätt till 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila.
  • Dygnspass är därför inte tillåtet att arbeta längre, om det inte finns särskilda skäl.
  • För många arbetsgrupper har det blivit kortare men fler arbetspass sedan regeländringen.
  • Reglerna finns i kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.
  • Bakgrunden till förändringarna är kritik från EU-kommissionen mot att svenska kollektivavtal inte följde det arbetstidsdirektiv som Sverige anpassat arbetstidslagen efter och som tillämpats sedan 2007.