Turerna kring brandmännens dygnsvila går vidare. Från och med den 1 februari gäller avtalet mellan SKR/Sobona och Kommunal, som i grund och botten inte tillåter pass längre än 13 timmar. Men det går att söka dispens vilket många räddningstjänster har giort.

Ett 70-tal ärenden finns på Arbetstidsnämndens bord varav de allra flesta är från räddningstjänster. Väldigt få har fått svar på sin dispensansökan, men nu finns alltså ett så kallat delbeslut för sommaren som är generellt för alla räddningstjänster som sökt.

”Ett steg i rätt riktning”

En av de som sökt och nu fått dispens för sommaren är Storstockholms brandförsvar.

– Det underlättar för oss. Sen hoppas vi att det ska ske någon form av justering i kollektivavtal. Jag har en förhoppning om att det kommer bli så, säger Peter Arnevall, förbundsdirektör vid Storstockholms brandförsvar.

Blir det inte rörigt med olika arbetstider på sommaren och resten av året?

– Jo, det är inte önskvärt. Vi vill kunna ge personalen långsiktighet, att de ska kunna veta hur deras scheman ser ut. Men å andra sidan är det här ett steg i rätt riktning. 

Peter Arnevall i kostym och slips.
Peter Arnevall, förbundsdirektör vid Storstockholms brandförsvar.

Han lägger till att de hoppas på att inom kort få svar på hela sina dispensansökan för att kunna planera hela året på samma sätt.

Inga fler generella beslut

Tidigare sade både Kommunal och SKR att det inte ska fattas några generella beslut. Anders Ferbe, den förre Metallordföranden, nytillträdd ordförande för den centrala Arbetstidsnämnden, förklarar hur man resonerat.

– Vi har noterat att ansökningarna som gäller semestrarna har varit likvärdiga på väldigt många ställen så då har vi valt att ta ett sådant här beslut. Dels för att behandla alla lika och dels för att ge förutsättningar för räddningstjänsterna att kunna planera sommarsemestrarna, säger Anders Ferbe.

Några fler sådana här generella beslut är inte aktuellt, enligt Ferbe. Han kan inte heller säga hur lång tid det tar innan alla som sökt dispens kommer att få svar.

– Det enda man kan säga är att vi gör det så snabbt och skyndsamt som möjligt.

Det kommer in ungefär 2–4 nya ansökningar varje vecka, säger Anders Ferbe.

Skärpta regler om dygnsvila 

  • Den 1 oktober började nya skärpta regler gälla för anställda i kommuner och regioner, inom till exempel sjukvård, ambulansverksamhet och äldreomsorg.
  •  Den 1 februari började de nya reglerna gälla inom räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS. 
  • Huvudregeln är att alla ska ha rätt till 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. 
  • Det är därför inte längre tillåtet att arbeta dygnspass, om det inte finns särskilda skäl. 
  • I de anpassade scheman som införts på flera ställen har det för många grupper blivit kortare men fler arbetspass. 
  • Reglerna finns i kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona. 
  • Bakgrunden till förändringarna är kritik från EU-kommissionen mot att svenska kollektivavtal inte följde det arbetstidsdirektiv som Sverige anpassat arbetstidslagen efter och som tillämpats sedan 2007.