Den 1 oktober förra året skärptes reglerna för dygnsvila för de flesta anställda i kommuner och regioner. Räddningstjänsten, personlig assistans och övrig LSS fick längre tid på sig men den 1 februari i år började reglerna gälla även dem. Det var efter att EU kritiserat Sverige för att inte leva upp till arbetstidsdirektivet som flera kollektivavtal förhandlades om.  

– Det inträffade en tragisk olycka i Sverige. Det var en ambulansförare som hade jobbat de här långa passen, 23 timmar, och som helt enkelt somnade. Vilket är fullt förståeligt när man har så extremt långa pass. Och då kom det in en anmälan till EU-kommissionen. 

Så sa Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, vid ett digitalt informationsmöte om de nya arbetstidsreglerna som hölls för arbetsgivare inom räddningstjänsten den 10 januari i år. Under det mötet redogjorde SKR för sin syn på reglerna och inskärpte att det kommer vara restriktivt med att bevilja undantag för att fortsätta med dygnspass.  

Ulf Olsson i kostym som står med armarna i kors.
Ulf Olsson.

Olycka nämns inte i EU-anmälan

Uppgiften om en olycka har dykt upp då och då det senaste året och använts i debatten om de skärpta reglerna. Den som anmälde Sverige till EU-kommissionen för att bryta mot reglerna om dygnsvila ska alltså ha arbetat i en ambulans som råkat ut för en trafikolycka efter ett dygnspass.  

Både Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Vårdförbundet, har sagt att det rör sig om en ambulanssjuksköterska. KA får tag på anmälan till EU, och alla handlingar i ärendet. Den är gjord 2019, inte 2021 som det har påståtts av bland andra SKR.

Identiteten på den som har anmält är dold, men personen i fråga skriver att hen är ambulanssjukvårdare, inte ambulanssjuksköterska. Det står ingenstans om någon olycka, eller ens någon personlig erfarenhet av att jobba dygnspass.

Anmälan är formell och handlar om det principiella – lever kollektivavtalen verkligen upp till arbetstidsdirektivet?  

Varifrån kommer egentligen uppgiften om en olycka? SKR:s presstjänst skickar länkar till artiklar om en uppmärksammad ambulansolycka som inträffade 2010. Det var en ambulanssjuksköterska som somnade vid ratten efter att ha jobbat 23 timmar i sträck.

SKR hänvisar till Vårdförbundet

Kollegan skadades allvarligt. Det låter som den olycka som Ulf Olsson pratade om.

Den som skadades vill inte medverka i artikeln, men säger till KA att han inte har någonting med anmälan till EU-kommissionen att göra. Inte heller hans före detta kollega. Dessutom är de båda ambulanssjuksköterskor. 

När KA ställer frågor om det verkligen stämmer att det rör sig om den olyckan, backar SKR:s presstjänst och säger att de blandat ihop saker. Uppgiften ska ha kommit från Vårdförbundet och röra en av deras medlemmar.  

Men inte heller Vårdförbundet kan precisera närmare varifrån uppgiften om en olycka kommer. Presstjänsten säger att det rör sig om en ambulanssjuksköterska men att de inte kan gå in på fler detaljer eftersom de inte lämnar ut uppgifter om medlemmar.  

Det går inte ihop. Ambulanssjukvårdare ska inte vara medlemmar i Vårdförbundet utan i Kommunal, och det är yrkesgrupper som brukar ha koll på sina egna titlar och i vilket fackförbund de hör hemma.  

Vårdförbundets presstjänst lovar att undersöka saken närmare. De skickar en länk till artikeln om olyckan från 2010. Sedan svarar de inte på fler frågor, bara att det rör sig om uppgifter om enskilda och därför kan Vårdförbundet inte kommentera mer. 

Kan olyckan gå att hitta hos Arbetsmiljöverket?

Vi begär ut alla anmälningar om arbetsolyckor inom ambulans mellan 2018-2021. Det finns ingen anmälan om någon olycka som stämmer in på beskrivningen.

De trafikolyckor som har anmälts har inte orsakats av att någon har somnat vid ratten, utan har alla haft andra anledningar. 

Ser ut som en vandringssägen

Men vad är ursprunget till uppgiften? Tidigaste källan vi hittar är en artikel i tidningen Allt om arbetsmiljö från den 11 maj 2023. Reportern berättar att hon fått uppgiften från arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog och en annan arbetsrättsjurist som hon inte vill namnge.  

Tommy Iseskog hänvisar tillbaka till SKR. 

– Jag har nog fått det från SKR tror jag. Men jag kan inte svära på att det var där jag såg det första gången. Jag har ingen förstahandsinformation och från min utgångspunkt spelar det ingen roll, ens om det fanns någon anmälan över huvud taget. EU-kommissionen kan mycket väl ta upp en sådan här fråga på egen hand också, säger Tommy Iseskog. 

Olyckan ser mer och mer ut som en vandringssägen. De detaljer som ibland nämnts påminner misstänkt mycket om den gamla olyckan från 2010. Samma olycka som både SKR och Vårdförbundet har hänvisat till, trots att de inblandade inte har med anmälan att göra.  

Om olyckan har skett eller inte har dock ingen betydelse för sakfrågan. EU har granskat hur kollektivavtalen lever upp till arbetstidsdirektivet, och om det varit en olycka eller inte påverkar inte deras bedömning.  

Men olyckan har varit en viktig ingrediens i berättelsen om varför reglerna för dygnsvila skärptes.

Uppgiften har spridits av aktörer som SKR och Vårdförbundet, som velat understryka hur viktigt det är att förändringarna genomförs och att det i grund och botten är skyddsregler som finns till för arbetstagarna.

Tommy Iseskog i kostym och slips.
Tommy Iseskog.

Olyckan har passat in som exempel

I den infekterade debatten, där många har varit upprörda över att inte längre få jobba dygnspass, har det passat väl in som ett exempel på hur illa det kan gå om man inte får sin dygnsvila.   

– Det är klart att det låter kanske lite bättre om det har varit en olycka, säger Tommy Iseskog. 

Brandmannen Marcus Aronsson, som är kritisk till de skärpta reglerna som gör det svårare att jobba dygnspass, säger att olyckan blir intressant eftersom den används i debatten. 

– Just att SKR använder det som argument hela tiden. De hänvisar till den tragiska olyckan, för att förstärka sitt incitament att göra de här förändringarna i kollektivavtalet, säger Marcus Aronsson.  

Marcus Aronsson vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund har hållit i namninsamlingen.
Marcus Aronsson.

Fotnot: Det kan fortfarande vara så att den personen som anmälde Sverige till EU verkligen varit med om en olycka. Om någon sitter på mer information om det är man välkommen att höra av sig till mig på mira.hjort@ka.se eller ringa på 070-170 18 29. Och oavsett olycka eller inte – den som anmälde Sverige vill vi väldigt gärna prata med. Du får självklart vara anonym om du vill det. Hör av dig. 

Tidslinje – så spreds uppgiften om olyckan

11 maj 2023: Tidningen Allt om arbetsmiljö skriver i en artikel att den som anmälde Sverige till EU-kommissionen var en ambulanssjuksköterska som råkat ut för en trafikolycka efter att ha jobbat 22 timmar i sträck. 

21 augusti 2023: Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg skriver i ett blogginlägg på Vårdförbundets hemsida att anmälan gjordes av en ambulanssjuksköterska som varit med om en olycka och länkar till artikeln i Allt om arbetsmiljö.  

7 september 2023: SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg säger i Studio Ett i Sveriges Radio att upprinnelsen var en ambulanssjuksköterska som råkat ut för en trafikolycka efter att ha jobbat utan dygnsvila. 

12 september 2023: Tidningen Dagen upprepar uppgiften men skriver dessutom att det rörde sig om en krock. 

29 september 2023: I Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio säger både programledaren och arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog att upprinnelsen till anmälan var en trafikolycka där en ambulanssjuksköterska var inblandad.    

2 oktober 2023: Tidningen Arbetarskydd upprepar uppgiften om en ambulanssjuksköterska som råkat ut för en olycka. 

3 oktober 2023: SKR skriver i ett pressmeddelande att det var en ambulanssjuksköterska som var involverad i en trafikolycka som anmälde Sverige. 

16 november 2023: Tidningen Vårdfokus upprepar uppgiften i en artikel.  

Januari 2024: Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, säger på ett digitalt informationsmöte med arbetsgivare i räddningstjänsten att anmälan gjordes efter att en ”ambulansförare” råkat somnat vid ratten efter att ha jobbat 23 timmar.