Över 70 arbetsgivare har ansökt om dispens från de regler om dygnsvila som fack och arbetsgivare har kommit överens om. Dispenserna beslutas av en centralt sammansatt arbetstidsnämnd. Och nu är det alltså klart att räddningstjänsten i Finspång får dispens från reglerna som säger att man inte får arbeta hela dygn.  

Liten räddningstjänst

I nämndens beslut trycker man bland annat på att räddningstjänsten i Finspång är relativt liten (35 personer ingår i styrkan) men ändå har stora risker, så som en trafikerad riksväg och tre så kallad Seveso-anläggningar.  

Seveso är namnet på anläggningar som omfattas av särskild lagstiftning på grund av att där finns en stor mängd kemikalier. Nämnden skriver också att larmfrekvensen är låg och bedömer därför att brandmännen ofta kommer att kunna sova på nätterna. 

Lång handläggningstid

Niklas Thorsell, som arbetar på räddningstjänsten i Finspång, är kritisk till att handläggningstiden varit lång. 

– Vi skickade in ansökan i november och beslutet är taget den 19 december och så har vi fått det nu. Det nya schemat skulle köra igång i februari. Det är ju inte rimligt. Det har varit jobbigt att inte veta hur vi ska jobba. Vi har skickat minst fem mejl till nämnden.  

Niklas Thorsell i en vit luvtröja som står framför ett kök.
Niklas Thorsell.

Kommunal ”bestörta”

Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal, kommenterar beslutet: 

– Vi är glada över att nämnden nu har börjat fatta beslut och att den första dispensen har gått igenom. Vi är bestörta över att det har tagit så lång tid. Det påverkar människors privatliv att man inte vet vilket schema man ska gå på från en dag till en annan. 

Dispensen för Finspångs räddningstjänst gäller endast helger och under sommaren till och med 31 januari 2025.