Från och med i dag, 1 februari, gäller nya regler på svensk arbetsmarknad som gör att man inte längre kan lägga ut så kallade dygnspass. Det efter kritik från EU-kommissionen.

Över 70 arbetsgivare från hela landet, varav många räddningstjänster, har velat ha dispens från de nya reglerna, men i dag kom beskedet i det andra dispensavgörandet: Södra Älvsborgs Räddningstjänst, som var första räddningstjänsten att ansöka, får avslag, med undantag för sommaren. Tidigare har Finspång fått bifall på sin ansökan.

”Så jävla ledsen”

Marcus Aronsson är brandman i södra Älvsborg och har varit drivande i att få fortsätta arbeta dygn. Han är nedslagen när Kommunalarbetaren når honom.

– Jag är så jävla ledsen över det här. Det är en tomhet. Det här förstör mitt yrkesverksamma liv och min fritid också. Jag har över sju mil till jobbet. Jag kommer inte att kunna vara med på mina barns aktiviteter. 

Marcus Aronsson.

Går inte att överklaga

Arbetstidsnämnden som har fattat beslutet består av arbetsmarknadens parter och leds av två oberoende ordförande. De skriver i sitt beslut att räddningstjänsten i det aktuella fallet inte har tydliggjort vilka kompetenser som skulle saknas eller vilka risker som skulle uppstå om arbetstiden förlades i enlighet med avtalet.

Marcus Aronsson ställer sig frågande till vad nämnden skriver att man inte skulle ha prövat alla möjligheter:

– Vi har ju fört en diskussion med arbetsgivaren om detta och har kommit fram till att man inte får ha olika dygnsbryt i schemat. Det finns inte ett schema där man kan jobba 20-timmars på helgen och delat dygn på vardagar. Och nu finns det inget sätt att överklaga eller överpröva. Det är som en diktatur. 

Låg sjukfrånvaro

Marcus Aronsson menar att systemet med långa dygnspass har fungerat bra med låg sjukfrånvaro. Han har redan börjat prata och chatta med kollegor.

– Alla är besvikna och oroliga att de ska få avslag.

Han hänvisar till att man på hans räddningstjänst har relativt få larm på helgerna.

– Vi har ett larm varannan natt. Då pratar man i snitt 20 minuter, en halvtimme varannan natt som man får vara ute på larm. Hur kan det vara farligt när vi får sova den mesta av tiden? Då tar man ju större skada av att vara småbarnsförälder.

Kommer upp i avtalsrörelsen

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog skriver i ett blogginlägg att facket nu kommer att driva den här frågan i årets avtalsrörelse och då yrka på att det ska vara möjligt med dygnspass utan dispens.

När Kommunalarbetaren når Kommunals förbundsordförande Malin Ragnegård har hon ännu inte läst nämndens beslut men säger:

– Nu kommer vi att driva frågan i avtalsrörelsen. Kampen är inte över.