Sedan i höstas gäller nya avtal kring dygnsvila i kommuner och regioner. För brandmän, personliga assistenter och övrig LSS-personal förändrades avtalet den 1 februari i år. 

Men förhandlingarna om nya regler för dygnsvila inom privat vård och omsorg är minst sagt segdragna. Ännu finns inga avtal på plats för Kommunals del vare sig med Fremia, Vårdföretagarna eller Arbetsgivaralliansen.

Så under 2024 kommer det att vara olika regler i kommun/region och privata vårdbolag för yrkesgrupper som personliga assistenter, ambulanssjukvårdare, stödassistenter och undersköterskor. 

Skjuts fram även för Vårdföretagarna

Fremia och Kommunal är däremot överens om att skjuta på nya regler, oavsett hur de kommer att se ut, till den 1 januari 2025. Det skriver Fremia i ett pressmeddelande. 

Motsvarande överenskommelse finns inte med Vårdföretagarna, som är den största arbetsgivarorganisationen inom privat vård och omsorg. Men enligt Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund kommer de sannolikt skjutas på nya regler även i deras avtal. 

– Vi behöver ha ett senare datum. Och det är väl rimligt att tro att vi får ungefär samma som Fremia, säger Per Östlund. 

Skärpta regler om dygnsvila 

  • Den 1 oktober började nya skärpta regler gälla för anställda i kommuner och regioner, inom till exempel sjukvård, ambulansverksamhet och äldreomsorg. 
  • Den 1 februari började de nya reglerna gälla inom räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS. 
  • Huvudregeln är att alla ska ha rätt till 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod och att arbetspass ska följas av dygnsvila. 
  • Det är därför inte längre tillåtet att arbeta dygnspass, om det inte finns särskilda skäl. 
  • I de anpassade scheman som införts på flera ställen har det för många grupper blivit kortare men fler arbetspass. 
  • Reglerna finns i kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona. 
  • Bakgrunden till förändringarna är kritik från EU-kommissionen mot att svenska kollektivavtal inte följde det arbetstidsdirektiv som Sverige anpassat arbetstidslagen efter och som tillämpats sedan 2007. 

SKR-förhandlingar påverkar

Även de vård- och omsorgsanställda som går på avtalet med Arbetsgivaralliansen får behålla det gamla regelverket ett tag till. Enligt Arbetsgivaralliansens förhandlingschef Maria Liljedahl är man överens med Kommunal om att skjuta på införandet av nya regler för dygnsvila. 

Kommunals avtalskrav inom kommuner och regioner, där man vill se förändringar av regelverket för dygnsvila, har gjort de redan utdragna förhandlingarna ännu segare. 

”I vår går till exempel SKR och Kommunal in i en ny avtalsrörelse och tecknar då om sina avtal. Hur de utformas kan ha betydelse för anpassningarna i Fremias avtal”, skriver Fremia på sin hemsida. 

Arbetsgivarorganisationer 

På den privata sidan inom vård och omsorg finns i huvudsak tre arbetsgivarorganisationer som har avtal med Kommunal. 

  • Vårdföretagarna är störst och gäller för anställda inom stora vinstdrivande vårdbolag som till exempel Attendo, Frösunda och Humana. 
  • Fremia har avtal för idéburna vårdföretag och kooperativ inom personlig assistans. Stil, JAG och Gil har till exempel Fremias avtal
  • Arbetsgivaralliansen har framför allt avtal för idéburna företag och stiftelser. Bräcke diakoni är ett exempel.