Vad är en pedagogisk måltid?

Pedagogisk lunch innebär att den som jobbar i förskolan eller grundskolan har som arbetsuppgift att äta tillsammans med eleverna. Det sker på betald arbetstid och personalen har under den tiden tillsynsansvar. Syftet är att öka barnens matlust och se till att de får en god måltidsmiljö. 

En liknande motsvarighet finns inom bland annat äldreomsorgen, men då brukar det heta omsorgsmåltid. 

Vem får äta pedagogisk måltid?

Hur många medarbetare som får delta i barnens lunch eller en omsorgsmåltid avgör arbetsgivaren. I till exempel Gävle har det tidigare varit så att endast en förskoleanställd per avdelning äter pedagogisk måltid. På andra arbetsplatser äter alla medarbetare pedagogisk lunch. 

Min arbetsgivare vill att jag betalar för att äta pedagogisk måltid. Måste jag göra det?

Nej. Du som jobbar med barn kan vara tvungen att sitta med under barnens måltid om du har tillsynsansvar, men du måste inte äta maten. Då behöver du inte heller betala. 

Kan jag kräva att den pedagogiska måltiden ska vara kostnadsfri för mig? 

Nej. Enligt Skatteverket finns det inga regler som säger att måltiden ska vara kostnadsfri för personalen. Det handlar snarare om en tradition

Vad brukar den pedagogiska måltiden kosta?

Priset skiljer sig åt mellan olika kommuner, men ett spann mellan 15 och 45 kronor per måltid brukar vara vanligt. I vissa kommuner är det skolan själv som bestämmer avgiften, andra har en och samma avgift för alla kommunala skolor. En del arbetsgivare erbjuder även ett månadsabonnemang som sedan dras på lönen. 

Om jag vägrar äta pedagogisk lunch, när får jag äta min mat då? 

Du har rätt att vägra äta under den pedagogiska måltiden och istället ta din lunch under din obetalda rast. Då har du även rätt att lämna arbetsplatsen om du önskar att till exempel att äta lunch ute. Om du vill äta en medhavd matlåda på jobbet är arbetsgivaren skyldig att se till att det går att värma maten, till exempel i en mikrovågsugn. 

Kommer jag eller arbetsgivaren att förmånsbeskattas för den pedagogiska måltiden? 

Nej. Skatteverket är tydlig med att en pedagogisk måltid är en förmån som är skattefri för personal som jobbar med barn, och har tillsynsansvar under måltiden. Samma sak gäller till exempel vårdbiträden och undersköterskor som har ett tillsynsansvar under de äldres måltid. 

Källa: Kommunalarbetaren, Kommunal, Skatteverket