Att hinna äta en ordentlig lunch är långt ifrån en självklarhet för vissa yrkesgrupper. Bland annat vittnar städare – som jobbar med hushållsnära tjänster – om att de ofta äter på parkbänkar, i bilen eller hemma hos kunder.

Men vad kan du kräva när det gäller lunchen? Svaret är inte helt enkelt, men vi har ställt frågan till två experter på området: Kommunals förbundsombudsman Fredrik Johansson och Kerstin Waldenström, sakkunnig på Arbetsmiljöverket. 

Hur ska en lunch vara utformad?

SVAR: Till att börja med ska det finnas ett avskilt matutrymme på arbetsplatsen. I närheten av platsen där maten intas ska det finnas kylskåp, bord och sittplatser med ryggstöd. 

Kan du kräva tillgång till vatten?

SVAR: Den som har med sig egen mat ska ha tillgång till både varm-och kallvatten, enligt arbetsmiljölagen. Du ska även kunna diska. 

Har du rätt att kunna värma maten?

SVAR: Ja, den som har med sig egen mat ska kunna värma den. Om det är med hjälp av en mikro eller något annat kan variera mellan olika arbetsplatser. 

Vilka krav kan man ställa på själva lokalen?

SVAR: Det måste inte vara en matsal. I vissa fall kan det vara en mindre rastlokal i närheten av jobbet där man till exempel har ställt in en mikro. Hur stor lokalen är styrs av hur många anställda man är på arbetsplatsen. 

Vissa yrkesgrupper, såsom städare, hinner inte åka till en rastlokal för att äta lunch. I stället äter de till exempel i bilen eller på en parkbänk. Är det tillåtet? 

SVAR: I lagen står det att arbetstagare ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden. Det finns ingen lag som direkt förbjuder anställda att äta i bilar eller på parkbänkar. 

Men kan det verkligen räknas som tillfredsställande förhållanden? 

SVAR: Det är svårt att svara generellt på vad som är tillfredsställande förhållanden. Syftet är att kunna få avkoppling från sina arbetsuppgifter och återhämta sig såväl fysiskt som psykiskt. 

– Om man då och då äter sin lunch på en parkbänk under sommaren kan det vara skönt. Men om det är mer regel än undantag under året kan det påverkar möjligheten till återhämtning och i sin tur risken för felbehandlingar och olyckor, säger Kerstin Waldenström.

Hur vet man om man äter under tillfredsställande förhållanden? 

SVAR: Ett sätt att ta reda på det är om de anställda och arbetsgivaren undersöker hur personalens hälsa påverkas. Om sättet som medarbetaren äter sin lunch på leder till att personen mår dåligt behöver arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska riskerna. 

Vad ska jag göra om jag inte tycker att lunchen är tillfredsställande?

SVAR: Kontakta ditt skyddsombud eller arbetsplatsombud. Finns det ingen får man vända sig till sektionen. Då får ett regionalt skyddsombud titta på situationen.

Om skyddsombudet anser att lunchen inte räknas som tillfredsställande kan den ställa krav på arbetsgivaren. Om samtal inte löser situationen kan man i värsta fall gå vidare med en 66:a-anmälan till Arbetsmiljöverket.