Det finns ingen lag som säger att barnskötare och förskollärare ska få äta kostnadsfritt under den pedagogiska lunchen, men på många arbetsplatser räknas det som en tradition, något som KA tidigare har skrivit om

Men i Gävle kommun ser det annorlunda ut. För ungefär tre år sedan bestämde kommunen att bara en pedagog per avdelning får äta kostnadsfritt med barnen. Orsaken är att kommunen vill lägga matkostnader på att öka bemanningen i stället. 

Övriga medarbetare gör barnen sällskap under lunchen – men utan någon tallrik. 

– Förut fick vi alla fall äta under lunchen, även om det var en barnportion. Nu är det en som äter och vi andra tittar på, säger barnskötaren och skyddsombudet Ingrid Lindén. 

Skollunch (genrebild).

Gratis lunch för vissa – andra får betala

Nyheter

Hon är kritisk till att kommunen förbjuder fler än en pedagog att äta under lunchen. Att sitta med under lunchen och äta ur en egen matlåda är inget alternativ, då arbetsgivaren menar att det finns barn med allergier. 

Däremot kan den som betalar för skolans lunch välja att antingen sitta med barnen eller i personalutrymmet. I dagsläget ligger kostnaden på 45 kronor per måltid och då får medarbetaren en vuxenportion.

Kommunens varning

Vem som äter kostnadsfritt under dagen styrs av ett rullande schema. Enligt Ingrid Lindén är det den som börjar sitt arbetspass tidigast som äter under den pedagogiska lunchen.

I schemat finns det ingen bestämd tid för när medarbetare, som inte äter under den pedagogiska lunchen, får ta sin lunchrast. I stället går man pö om pö och äter när arbetsbelastningen tillåter det, enligt Ingrid Lindén.

– Om man får vänta väldigt länge på sin lunch blir det tokigt. Blodsockret går ju ner och man riskerar att bli grinig. Framför allt när man sitter bredvid på lunchen och luktar på maten, säger hon.

Ingrid Lindén, barnskötare.

Till en början protesterade flera anställda mot beslutet. Det skrevs också olika risk- och konsekvensanalyser, men enligt Ingrid Lindén ledde det ingenstans. Sedan dess har många i personalen accepterat läget – fram tills nyligen.

I slutet av februari i år presenterade kommunen en skrivelse för alla anställda. I den redovisade man steg för steg vilka konsekvenser det kan få om fler än en pedagog per avdelning äter av skolmaten.

Jag har hemskt svårt att tro att någon skulle sitta och äta så att maten inte räcker till barnen. Däremot ifrågasätter många varför de inte får ta en bit om maten ändå ska slängas.

Britt-Louise Lind, huvudskyddsombud

Den som bryter mot regeln ska till en början ha ett möte med sin närmaste chef. Om det upprepas fler gånger kan det i värsta fall leda till att personen blir uppsagd. Orsaken är att det räknas som stöld, enligt Camilla Larsson. Hon är verksamhetschef för förskolorna i Gävle kommun. 

– Cheferna i våra områden har försökt att förklara för våra medarbetare vad som gäller och varför. Under den här tiden har vi ändå sett att medarbetare inte har förstått beslutet och ätit av barnens mat, säger hon. 

”Tagit det som ett hot”

Men skrivelsen väckte starka reaktioner hos personalen. En orsak är att medarbetare ombads att skriva under att de hade tagit del av informationen, något som har upplevts som obehagligt. 

– Det känns inte alls okej. En sådan sak tycker jag att man kan ta upp på en apt och diskutera. Det hade varit schysstare än att skicka den där lappen. Flera har tagit det som ett hot, säger Ingrid Lindén. 

Kommunals sektion i Gävle är kritiska till hur kommunen har hanterat situationen. Enligt huvudskyddsombudet Britt-Louise Lind har det hänt att personal har tagit av skolmaten när den ändå skulle slängas.

– Jag har hemskt svårt att tro att någon skulle sitta och äta så att maten inte räcker till barnen. Däremot ifrågasätter många varför de inte får ta en bit om maten ändå ska slängas. Det kostar ju kommunen ingenting, säger Britt-Louise Lind. 

Kommunal driver inte frågan

I dagsläget driver sektionen inte frågan om den pedagogiska lunchen. Men Britt-Louise Lind understryker att ingen medarbetare är skyldig att skriva under skrivelsen som kommunen skickade ut. Den hade inte heller förankrats med facket. 

I efterhand tycker Camilla Larsson, vid Gävle kommun, att man kunde ha varit tydligare. 

– Vi får ta till oss det från chefshåll, och jag som yttersta ansvarig, att vi kunde ha gjort detta på ett mycket bättre sätt för att undvika att medarbetare ska känna att det är hotfullt, säger hon. 

Nu har kommunen sett över skrivelsen tillsammans med Kommunal och Lärarförbundet. Slutsatsen är att ingen i personalen behöver skriva under att de fått informationen.