Vilka tider har jag rätt att ha mitt barn på förskolan?

SVAR: Det är inte specifikt reglerat i skollagstiftningen vilka tider ett barn får vistas i förskolan eller när förskolan måste ha öppet. 

I skollagen står att barn från och med ett års ålder ska erbjudas förskola ”i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt”. 

Det är alltså förskolan, och i förlängningen kommunen eller det privata förskoleföretaget som bestämmer när du får ha barnet på förskolan. 

Therese Andersson med sonen Elton Glifberg och Minette Månsson med dottern Vanessa Månsson.

Flera kommuner sparar på nattis – vård­anställda måste säga upp sig

Arbetstider

Finns det inga regler alls för hur mycket tid jag får ha mitt barn på förskolan?

SVAR: Nej, det finns faktiskt ingen maxgräns för hur många timmar du får ha ditt barn på förskola. Det ska utgå från vilket behov familjen har av barnomsorg.

Undantaget är om en vårdnadshavare är föräldraledig. 

Många kommuner har satt en maxgräns för hur många timmar per vecka barnet då får vara på förskolan. Enligt föräldraledighetslagen ska föräldralediga erbjudas minst 15 timmar per vecka. 

Vad gäller om föräldrarna jobbar skift och behöver sova dagen efter? Har man då rätt till förskola?

SVAR: Det finns inga specifika regler för olika typer av anställningsformer, så som att en förälder arbetar skift och arbetar natt och sover på dagen.

Återigen är det upp till förskolan eller kommunen/företaget att bestämma när och hur många timmar barnet får vara på förskolan. 

Maria Jacobsson och dottern Keira, fotograferade 2022.

Efter oros­anmälan – nytt schema blev vändningen för Maria

Arbetstider

Samtidigt säger arbetstidslagen att anställda har rätt till en dygnsvila på 11 timmar och en veckovila på 36 timmar. 

Kommunal pekar på att arbetsgivaren har skyldighet att se till att arbetstagaren kan få rätt till återhämtning.

Men det betyder att förutsättningarna från samhället måste finns på plats, till exempel att tillgång till ”nattis” finns.

– Ytterst är detta en politisk fråga och det är upp till politiker på lokal nivå att göra rätt prioriteringar. Det finns alltså inte något stöd i nuvarande regelverk för dygnsvilan som gör att man kan kräva tid på förskolan för sitt barn efter ett nattpass, säger Jonas Nilsson, gruppchef på Kommunals förhandlingsenhet.

Finns det förskola till barnet om jag jobbar kvällar och helger?

SVAR: Det finns ingen rättighet till barnomsorg på kvällar, nätter eller helger. Men en del kommuner har förskolor som har öppet då, det brukar kallas nattis.  

Vad kan jag göra om de nekar tid på förskolan när jag behöver sova efter ett arbetspass?

SVAR: Det finns en paragraf i skollagen som kan öppna för att ge barnet mer tid på förskolan.

Det är att förskolan ska ta hänsyn till ”om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt”, samt om de ”av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola”.   

Om man som förälder anser att öppettiderna på förskolan är för snäva kan man i första hand vända sig till rektorn.

Om det inte hjälper kan man klaga till huvudmannen, alltså kommunen om det är en kommunal förskola eller styrelsen om det är en fristående förskola. 

Om man anser att en förskola inte följer skollagstiftningens bestämmelser kan man också göra en anmälan till Skolinspektionen.

Men Skolinspektionen granskar bara om det förekommer missförhållanden på förskolan. Och de kan bara bedöma om förskola erbjuds i enlighet med skollagen. 

En del kommuner har börjat begära in intyg på hur föräldrarna jobbar, som scheman. Har de rätt att göra det?

SVAR: Det är tveksamt. Skollagen reglerar inte vilka handlingar eller underlag kommunen anser att de behöver begära in i för att fatta beslut om barnens tider på förskolan.

Har föräldrarna verkligen jobbat fram till att de hämtar sina barn på förskolan? Det vill Eslövs kommun ha intyg på. (Bilden är en genrebild.)

Föräldrar måste bevisa sina jobbtider för förskolan

Nyheter

Olof Lindblom, tidigare chefsjurist vid Datainspektionen, anser att det inte finns någon laglig grund i skollagen att luta sig mot för kommuner som kräver in föräldrars arbetstider.

– Om kommunen kräver in arbetsscheman från föräldrar krävs det en laglig grund. Den enskilde föräldern kan endast vara skyldig att svara på en sådan begäran om kommunen getts en laglig befogenhet att kräva in uppgifterna, säger han till tidningen Skånska dagbladet.

Källor: Skolverket, Skolinspektionen och Kommunal