EU-kommissionen har nu meddelat att man inte går vidare i ärendet om dygnsviloreglerna i Sverige. Det betyder att man godkänt de förändringar Sveriges Kommuner och Regioner och de fackliga organisationerna, bland andra Kommunal, gjort upp om i avtalen.

Beskedet kan sätta fart på förhandlingarna inom privat vård och omsorg där det ännu inte finns något nytt regelverk. Bland annat för att man inväntat beskedet från EU-kommissionen.

Grunderna kommer bli de samma inom privat vård och omsorg, säger Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund, men han är tydlig med att man absolut inte vill ha regler om dispensansökningar eller att en arbetstidsnämnd ska besluta om undantag från regelverket, som det är i uppgörelsen inom kommuner och regioner.

Vill ha enkla och tydliga regler

– Vi är allergiska mot att öka den administrativa bördan för företagen så därför vill vi ha så enkla och tydliga regler som möjligt och sen bara tillämpa dem. Det är bättre att beskriva förutsättningar i avtalet så får företagen göra. Är det så att någon skulle bryta mot reglerna så har vi ett system för att ta hand om sådant i tvisteförhandlingar, säger Per Östlund.

Per Östlund.
Per Östlund, Vårdföretagarna.

Men ni kan väl rimligen inte komma överens om något som skiljer sig väldigt mycket från SKR-avtalet?

– Nej, inte när det gäller arbetstiderna och tidsgränserna. Sen finns det små detaljtolkningar där man kan ha synpunkter. Själva grundreglerna kommer vi antagligen att behöva ha likadant. Dygnet består ju av 24 timmar, 11 timmar behöver vara vila och då blir det 13 timmar kvar.

Nya regler 1 augusti 2024

Vårdföretagarna och facken är överens om att man ska vara klara med förhandlingarna den 31 oktober. Är de inte klara då kan medlare kallas in. Man är också överens om att ett nytt regelverk inte ska vara på plats förrän den 1 augusti nästa år.

När det gäller den andra stora arbetsgivaraktören på den privata sidan, Fremia, är det där sagt att nya regler på avtalet Hälsa våd och omsorg ska finnas på plats den 1 september nästa år, enligt biträdande förhandlingschef Jasmina Helander. De förhandlingarnas ska vara avslutade den 15 november. Hur det blir med personlig assistans inom Fremia vill Jasmina Helander inte kommentera ännu.

Johan Ingelskog, Kommunal.
Johan Ingelskog, Kommunal.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog kommenterar EU-kommissionens godkännande av SKR-avtalet i ett mejl till Kommunalarbetaren:

– Nu fortsätter arbetet för att göra liknande avtalslösningar på andra avtal, skriver han.  

Kan bli missnöje

Vårdföretagarnas Per Östlund gissar att anställda i vårdföretagen, bland andra undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, kommer att uttrycka missnöje, på samma sätt som i kommuner och regioner, när scheman måste göras om.

– Långa pass och ”rygg mot rygg-pass” och liknande kommer inte längre vara möjligt att ha som man kanske haft tidigare. Så resultatet ute på arbetsplatserna kommer att bli att det behövs flera pass, uppdelade pass och tyvärr som man upplever det kanske sämre pass från arbetstagarnas sida.

Då gäller skärpta regler om 11 timmars dygnsvila