Den 1 februari börjar nya regler för dygnsvila gälla för räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS. För att räddningstjänsten ska få fortsätta med dygnspass måste man få dispens från en central arbetstidsnämnd.

En brandman står på ett hustak och släcker en eld.

Skärpta viloregler

Flera söker dispens för brandmännens dygnspass

Arbetstider

Hittills har 56 räddningstjänster sökt dispens, enligt Dagens Samhälle. Än så länge har ingen fått besked, men nu rasar Kommunal mot tolkningarna som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gör, och kräver att införandet skjuts upp.

– Det har blivit uppenbart att vi inte gör samma bedömning och inte delar synen på hur man ska tolka de bestämmelser som vi har kommit överens om. SKR är väldigt restriktiva i sin hållning. Nu är vi trötta på att de inte kan hålla sig till det som vi har bestämt, säger Malin Ragnegård, Kommunals ordförande.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård talar under en demonstration tidigare i höst.

Olika tolkningar hos Kommunal och SKR

Det var en webbsändning för förtroendevalda inom SKR i onsdags som läckt ut och som fick bägaren att rinna över för Kommunal. Där pratar Ulf Olsson (S), SKR:s ordförande i förhandlingsdelegationen, och vice ordförande Sten Nordin (M) om hur reglerna ska tolkas.

Bland annat slår Sten Nordin fast att möjligheten till dispens aldrig kan gälla en hel verksamhet, utan att det måste vara ett väl definierat behov som inte går att lösa på annat sätt. Malin Ragnegård håller inte med om det.

– Man ska kunna jobba dygnspass om man har vila och återhämtning under passet och i direkt anslutning efteråt, det finns ingenting som hindrar det. Men SKR har en hållning som säger att det ska knappt gå över huvud taget, säger Malin Ragnegård.

Tidigare har ni också sagt att det ska vara väldigt restriktivt. Det låter som att ni har svängt?

– Det är viktigt att man får en återhämtning i direkt anslutning och kan man organisera arbetet på ett annat sätt så ska man se över det. Men det är de som jobbar i verksamheten som vet vad som funkar bäst.

Många väntar på besked

Kommunal vill att införandet skjuts upp, så att de kan komma överens om en gemensam tolkning. Dessutom är de kritiska till att ingen med tre veckor kvar till införandet har fått besked om dispens.

I ett internt mejl som KA tagit del av skriver förbundsdirektören för Södra Älvsborgs räddningsförbund, som var först med att skicka in dispensansökan, att om det inte kom ett besked senast under gårdagen blir de tvungna att börja lägga scheman utan dygnspass.

John Nilsson, förhandlingschef för Sobona, arbetsgivarorganisation för främst kommunala bolag, säger till KA att många inte kommer hinna få besked före 1 februari utan behöver göra scheman som inte innehåller dygnspass.

Det har tagit extra lång tid på grund av jul- och nyårsledigheterna och att många ansökningar kommit in på kort tid. Men även i normalfallet får man räkna med 5-6 veckors handläggningstid, säger John Nilsson.

SKR säger nej till Kommunals krav

KA har sökt SKR för en kommentar kring Kommunals kritik, men de avböjer intervju och hänvisar till en skriftlig kommentar, där de skriver: ”SKR och Sobona har samma ingång i att följa avtalsregleringarna i verksamheter där de träder i kraft 1 februari som vi har för de verksamheter där regelverket trädde i kraft 1 oktober. En arbetstidnämnd med en oberoende ordförande som har utsetts av parterna hanterar ärenden som rör dispens. Det arbetet ska ha sin gång.”

Enligt Malin Ragnegård har de framfört till SKR att de vill att införandet skjuts upp, men fått höra att det är 1 februari som gäller. Hon vet inte hur de ska agera om SKR inte ändrar sig.

– Det ser inte så ljust ut, så vi måste se över vad vi ska göra. Det är inte hållbart som det är nu.