De skärpta dygnsviloreglerna gäller väl inte de som jobbar privat?

Nej, inte än. Men det kommer att bli förändringar även för de som jobbar inom privat vård och omsorg. Anledningen till skärpningarna är kritik från EU och den måste även arbetsgivarna på den privata sidan ta hänsyn till.

Varför är det inte klart än vad som gäller för de privatanställda?

Facken och arbetsgivarna har inte kunnat komma överens än. Kommunal och fyra andra fackförbund har sedan i höstas förhandlat med Vårdföretagarna om hur kollektivavtalen ska anpassas till EU-reglerna. Det var sagt att det skulle vara klart den 31 oktober, men har förlängts flera gånger.

Nu har de bestämt att jurister från båda sidor ska sätta sig ner i mitten på december för att försöka hitta en lösning. Lyckas de inte innebär det att utomstående medlare får göra ett försök att lösa upp knutarna.

Varför kommer de inte överens?

Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund säger att facken vill ha mer ingripande förändringar än vad de vill.

– Vi vill göra en anpassning som fungerar för företagen och vi tycker att facken vill gå ett litet steg längre än vad vi vill, säger han.

Kommunal säger å sin sida att man inte är överens om tolkningen av själva EU-direktivet och att ett av fackens viktigaste krav inte är tillgodosett, att villkoren ska vara så lika som möjligt.

– Vi kan inte ha en situation där privata vårdbolag har enklare och billigare arbetstidsregler än de offentligt drivna verksamheterna, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

En av sakerna de inte kommit överens om är att Vårdföretagarna inte vill ha undantagsregler som innebär att man behöver söka dispens.

– Vi har inte den rollen att kunna sätta oss till doms över vad som behövs i verksamheterna, så vi vill absolut inte ha det, säger Per Östlund.

Vad händer nu?

Kommunal förhandlar även med Fremia och Arbetsgivaralliansen. Förhandlingarna med Fremia skulle vara klara den 15 november.

I väntan på att man ska bli klara med Vårdföretagarna diskuteras just nu att skjuta upp förhandlingarna med både Fremia och Arbetsgivaralliansen till våren. Om det innebär att också datumen flyttas för när regelverket ska börja gälla är oklart.

Men Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger att tanken är att de privata arbetsgivarorganisationernas medlemsföretag ska få samma omställningstid som kommuner och regioner fick. För de flesta verksamheter var det 8-10 månader, förutom för ambulansen som fick cirka 5 månader.

När kommer det bli skärpta regler för dygnsvila för privatanställda?

För verksamheter där avtal med Vårdföretagarna gäller kommer de nya reglerna börja gälla den 1 augusti 2024, om nu tidtabellen håller. När det gäller Fremia så är det sagt att nya regler ska gälla för avtalet Hälsa, vård och omsorg den 1 september 2024. När förändringar i Fremias avtal om personlig assistans börjar gälla är oklart. Det är också oklart när förändringar i Arbetsgivaralliansens avtal börjar gälla.

Så fram tills nästa höst kan privatanställda fortsätta med dygnspass och kortare dygnsvila än 11 timmar, precis som tidigare?

Ja, det finns inget i avtalen som hindrar det. Däremot kan arbetsgivare vilja göra om scheman tidigare för att anpassa sig.

Detta är också något Johan Ingelskog vill skicka med:

– Ställ om redan nu. Det finns ingen anledning att vänta. Det finns ett arbetstidsdirektiv med 11 timmar dygnsvila att förhålla sig till.

Arbetsgivarorganisationer

Det finns tre arbetsgivarorganisationer inom vård och omsorg som inte är kommunalt eller regionalt driven. Men vilka företag/föreningar hör till vilken arbetsgivarorganisation?

• Vårdföretagarna: Här är främst vinstdrivande vårdbolag medlemmar som till exempel Attendo, Frösunda, Humana, Nytida och Vardaga.

• Fremia: Har många idéburna företag och organisationer som medlemmar, några exempel är kooperativen JAG och GIL inom personlig assistans och Ersta diakoni inom äldreomsorg och sjukvård.

• Arbetsgivaralliansen: Även här handlar det ofta om idéburna verksamheter som till exempel Bräcke diakoni och Hela människan.