Jag tog fram min vattenflaska och började dricka. Då säger min arbetskamrat Sonja att hon inte brukar dricka något på jobbet. ”Dricker jag måste jag gå på toaletten”, konstaterade hon. 

På mitt jobb har jag flera kollegor som säger att de undviker att dricka vatten och andra drycker när de är på jobbet. Under arbetspassen finns det nämligen inte tid för att ta sig till en toalett och att gå på toa.  

Det onormala blir normalt

På mitt jobb blir onormala saker – som att inte hinna gå på toaletten – till något normalt som vi tvingar oss själva att rätta oss efter.

Både på mitt nuvarande jobb, en kommunal hemtjänst, och på flera andra arbetsplatser jag har besökt har jag märkt att personalen försöker “fixa” olika saker som inte fungerar, för att det ska fungera och för att underlätta. 

Personal tar egen bil i jobbet och betalar bensinen ur egen ficka. Personal dricker inte på jobbet för att undvika att behöva gå på toa.

Daglig stress blir normalt. Man får tre minuter på sig att cykla mellan två adresser som det egentligen tar tio minuter att cykla emellan. Man får för lite tid på sig att rapportera och förbereda sig med att hämta arbetsmaterial. Det finns personal som kortar ner sin lunchrast, eller helt hoppar över den. Och de gör det utan att rapportera övertid. Personal tar egen bil i jobbet och betalar bensinen ur egen ficka. Personal dricker inte på jobbet för att undvika att behöva gå på toa. 

Vi släcker chefens bränder

Vi hjälper till att göra onormala saker normala. Och det fungerar ett litet tag. Men inte i långa loppet. 

En vanlig bortförklaring som jag har hört att personalen ofta skyller på, är att om de inte släcker bränderna som cheferna tänder så kommer det att gå ut över vårdtagarna. Men att använda argumentet att det är för vårdtagarnas skull leder bara till att problemen finns kvar. 

Det är chefens ansvar att ge personalen tillräckligt med tid och se till att vi inte behöver cykla fortare. 

Upp till chefen att fixa

Vad som behövs är att vi går ihop på våra arbetsplatser, att vi stöttar varandra och aktivt ställer krav på en sund och bra arbetsmiljö. Det kan till exempel vara att många i personalen säger till chefen att jag inte kommer att hinna med alla besök som är planerade på mitt arbetsschema den här dagen. Att ta bort några besök, lämna dem till chefen, så att man får lagom mycket arbetsbelastning kvar. Då är det upp till chefen att fixa. 

Personalen som blir tillfrågad att ta ett extra besök, men som inte hinner det utan att stressa, säger att de inte kommer att ta något extrabesök. Stötta och hjälp varandra i personalgruppen. Sträva efter att skapa en bra stämning kollegor emellan. 

Gör inte mer än ni hinner på den tid ni fått och arbeta i lagom tempo utan att stressa. Drick vatten när ni är törstiga och gå på toa när ni behöver.

Skriv arbetsskadeanmälningar om stress och för hög arbetsbelastning. Det är lika viktigt som att skriva om mer konkreta olycksfall. Det är många i Sverige, och världen över, som blir sjuka och även som dör, till följd av arbetsrelaterad stress. 

Så sluta att släcka bränder som cheferna tänder. Gör inte mer än ni hinner på den tid ni fått och arbeta i lagom tempo utan att stressa. Drick vatten när ni är törstiga och gå på toa när ni behöver. Då har vi mycket större chanser att få en bra arbetsmiljö som förebygger stress och arbetsrelaterade sjukdomar.