Det var en obeskrivlig känsla när vi – 50 skyddsombud från Kommunal – tågade in till stadsledningskontoret vid Gustav Adolfs torg i Göteborgs stad och lämnade in 50 stycken anmälningar med krav om förändring. Det var en styrka som det inte går att sätta ord på. 

I vårt fall gällde det en alltför stressig arbetsmiljö. Vi krävde restid mellan våra vårdtagare och till och från hemtjänstlokalen, och tid för våra arbetsuppgifter. Men det skulle egentligen ha kunnat handla om vilket arbetsmiljöproblem som helst. 

Vi höll ihop, vi höll ut

I dag är det drygt fyra år sedan vi tågade in med våra 6.6a-anmälningar där vi krävde åtgärder av arbetsgivaren. Vi lyckades för att vi var många som sade samma sak, för att vi höll ihop och höll ut och hade tydliga underlag för våra krav. Vi skyddsombud hade våra kollegors stöd.

Men hur gjorde vi då?

Att lägga en 6:6a (en begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagen) är inte en lätt sak att göra. Man behöver ha en hel del underlag som påvisar det man vill ha bort till exempel tillbud, arbetsskador samt protokoll från samverkan och apt där man lyft frågan flera gånger. 

När vi la våra 6:6a den 19 december 2018 så hade vi i flera månader samlat på oss underlag och kartlagt vad våra gemensamma problem var. Vi bollade flera gånger med en ombudsman på vår avdelning och hon var ett fantastiskt stöd genom hela processen. 

Vårt tips till er är att stå enade och organisera er. Var envetna, släpp det inte. Anmäl. Anmäl igen.

Jag valdes som talesperson för våra 6.6a-anmälningar. Vi fortsatte med våra träffar där vi stöttade varandra. Det var inte en lätt process. Vi ses fortfarande, och det kommer vi att fortsätta med då vi har sett kraften av att vara många som lyfter samma problematik. 

Vi träffade politiker från olika partier för att få dom att förstå. Vi lyckades synliggöra vår arbetsmiljö och att politikerna inte bara kan lyssna på tjänstemännen, eftersom det de presenterar inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Namnlistor och manifestationer

Vi skapade Hemtjänstupproret och vi tågade in på kommunfullmäktige med Kommunal-tröjor och vi samlade 200 anställda från Göteborgs stads hemtjänst med stöd från vår avdelning, LO och andra fackförbund till en manifestation. Vi lämnade in 3000 namnunderskrifter. Vi ville att politikerna skulle förstå vår verklighet. 

Vi fortsatte driva kraven

Och vi släppte inte frågan när Arbetsmiljöverket gav oss rätt första gången. Vi fortsatte i både samverkan och dialogforum att lyfta våra krav och hur dålig arbetsmiljö vi har. Vi hade kontinuerlig kontakt med media och Arbetsmiljöverket. 

Så vårt tips till er är att stå enade och organisera er. Var envetna, släpp det inte. Anmäl. Anmäl igen. Prata med media och politiker för att få ut ert budskap. Skapa uppror och manifestationer. Tillsammans är vi starka!