Vi har uppgifter om medellöner för skötare i landets kommuner och regioner. Välj ”Skötare” i listan här nedanför för att visa statistiken. Siffrorna är uppdaterade våren 2024.

Lönerna för skötare, undersköterskor, stödassistenter och andra av Kommunals yrken är från 2023. Men det är de senaste tillgängliga uppgifterna som är aktuella för 2024. 

Från när gäller ny lön 2024?

Just nu pågår lönerevision i kommuner och regioner och många får besked om ny lön som gäller från 1 april 2024. Datumen för när nya lönen betalas ut kan variera. Då betalas löneökningen ut retroaktivt, alltså i efterhand.

För anställda i privata företag, idéburen verksamhet och Svenska kyrkan gäller andra avtal, lägstalöner och datum för när lönerna höjs.

Så gjorde vi granskningen

Medellönerna gäller anställda i kommuner, regioner, räddningstjänst, två kommunala bolag samt ett region-kommunalt bolag. Medellönerna gäller alltså inte anställda hos privata arbetsgivare.

Uppgifterna gäller tillsvidareanställda, medellönen är räknad på heltid, utan rörliga tillägg den 30 november 2022. 

Statistiken bygger på uppgifter som kommuner, regioner och räddningstjänst lämnat till Kommunalarbetaren.