Matilda Wallinder Persson och Anneli Hägesten.

Matilda Wallinder Persson och Anneli Hägesten.

– Skillnaden är att vi har mer tid att ge och att vi har mycket lättare att vara här och nu tillsammans med patienten, säger Matilda Wallinder Persson.

Hon är övertygad om att det stöd som skötarna ger i hemmet blir mer verkningsfullt än på en sjukhusavdelning där vardagslivet är långt borta.

Matilda arbetade tidigare på den allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningen i Sollefteå. När den lades ner för drygt två år sedan var protesterna högljudda precis som mot nedläggningen av förlossningen och ortopedin. Men skötarna i psykiatrin såg bara fördelar med det nya arbetssättet som inspirerats av Östergötland där specialistpsykiatrisk hemsjukvård infördes på 1990-talet.

I Sollefteå bildades SPOT, specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, som den tredje vårdformen kallas. Modellen finns nu också i Jämtland, Härjedalen och Borås.

Det här är SPOT

SPOT står för specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam och ger psykiatrisk omvårdnad i hemmet som ett alternativ till traditionell heldygnsvård.

I teamet ingår 13 skötare och behandlingsassistenter, fem sjuksköterskor och två läkare. SPOT startade när den allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningen vid sjukhuset i Sollefteå lades ner 2017.

Förebild är psykiatrin i västra Östergötland där mobila omvårdnadsteam arbetat med specialiserad hemsjukvård sedan 1990-talet.

Psykiatrisk hemsjukvård finns även i Sörmland, Jämtland, Härjedalen samt Borås.

Teamet i Sollefteå huserar i vårdavdelningens tidigare lokaler i den låga byggnaden bredvid sjukhuset som kallas Psykiatricentrum och delas med en öppenvårdsmottagning och Bup. Men nu är sängarna borta och ersatta av stora ljusa samtalsrum där solen letar sig in genom persiennerna. 

– När patienterna var inlagda och ville prata fanns det inte alltid utrymme för det, det var frukost som skulle serveras och sängar som skulle bäddas. I dag bokar vi in en timme och ägnar hela den tiden åt patienten, det blir mer kvalitativ tid, säger Anneli Hägesten.

Fördelen som skötarna ser är att patientens problem blir tydligare i hemmiljön, men också att de är i en annan situation. 

– Patienterna får en ärlig chans att ta emot hjälp, när man är inneliggande behöver man inte ta ansvar för sitt eget liv på samma sätt som när man är hemma, säger Matilda.

Anneli Hägesten.
Anneli Hägesten.

Skötarna arbetar med motiverande samtal, att synliggöra framsteg och förstärka dem. Ofta handlar det om ångesthantering som andningsövningar, att föra ångestdagbok för att förstå ångesten bättre, ge mer kunskap om ångest eller hitta annat som kan lindra, till exempel promenader, lyssna på en ljudbok, sticka eller lösa korsord. 

Skötarna arbetar också med att bryta isolering och exponering, som att följa med till affären eller banken. Då som stöd i terapeutiskt syfte, det handlar alltså inte om att ta över ansvar för något som patienterna kan, utan om att ge stöd och motivera.

Till SPOT kommer patienter som varit inlagda på en psykiatrisk avdelning i Sundsvall eller från öppenvårdspsykiatrin.

– Vi arbetar preventivt och förhindrar inläggningar, samtidigt som vårdtiden i slutenvården förkortas, säger Matilda.

Patienterna har alla typer av psykiatriska diagnoser, vanligast är ångest- och depressionstillstånd, men även psykoser, schizofreni samt akut stressreaktion. Majoriteten är sjukskrivna, men inte alla.

– Vi fångar upp dem som hamnar mellan stolarna, som inte är aktuella för inläggning och dem som öppenvårdsmottagningen inte funkar för. Vi når fler människor som skulle behövt den här vården för länge sedan, säger Matilda.

Matilda Wallinder Persson.

Patienterna får en ärlig chans att ta emot hjälp, när man är inneliggande behöver man inte ta ansvar för sitt eget liv på samma sätt som när man är hemma.

Matilda Wallinder Persson

Teamet består av 13 skötare och behandlingsassistenter, fem sjuksköterskor samt två läkare. De arbetar vardagar från klockan 07 till 21.30 och helger från 08 till 21. Hur många hembesök som görs beror på patienterna. När det handlar om att förebygga självmord kan det bli fyra besök per dag.

Vissa patienter kommer till teamet för samtal i något av de luftiga rummen i milda färger. Andra patienter får telefonstöd. Patienter med ätstörningar tas emot i det lilla köket för pedagogiska måltider. Ett rum för taktil massage finns också.

Även om det varierar så ligger tyngdpunkten i verksamheten på hembesök. Både Sollefteå och Kramfors är glesbygdskommuner så det kan bli många mil i bilen per dag. Ibland kan det vara 14 mil enkel resa. Men de båda skötarna ser bara fördelar och Matilda jämför med tiden på vårdavdelningen.

– Det är inte lika slitsamt eftersom det inte är lika mycket utöver patientsamtalen, vi är ett sammansvetsat gäng och man behöver aldrig vara rädd för att gå till en medarbetare och fråga om något.