I våras avslutade hon yrkeshögskoleutbildningen i psykiatri. En utbildning som hon önskar att alla skötare fick gå. Den gav henne en trygghet som hon nu kan förmedla till patienterna.

– Det blir bättre för patienten, när vi vet hur vi ska tänka.

Dags att börja plugga?

Tips till dig som vill studera

Utbildning

Det första Mahnas nämner är lågaffektivt bemötande som handlar om att bekräfta patienten, ta ett steg tillbaka och att ha tålamod. 

– Vi lärde oss saker, sedan gick vi till jobbet och provade dem.

Mahnas studerade på halvfart i två år samtidigt som hon arbetade. Det gav henne större kunskap om olika diagnoser och hon blev utbildad handledare. 

Det var Mahnas chef som uppmuntrade henne att söka utbildningen som hon fick gå med full lön. Efter den fick hon en tjänst som specialistskötare och ett lönepåslag på 1000 kronor. Nu ingår hon nu i en grupp som tagit fram en plan utifrån barnkonventionen. Syftet är att utbilda kollegerna för att stötta patienterna som föräldrar.

– Om jag inte varit specialistskötare skulle jag inte känt mig trygg i det här.

Om utbildningen

Vad: Yrkeshögskoleutbildning inom ambulanssjukvård, psykiatri, barn- och ungdomssjukvård, akutsjukvård, anestesi, operation och intensivvård samt gerontologi, demens och rehabilitering.

Hur: Anställda vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg kan i samråd med chefen söka någon av dessa specialistutbildningar (utbildningsbefattningar) och då studera på halvfart i två år med full lön. Sedan finns möjlighet att söka en specialistbefattning. De som får en sådan får ett lönepåslag på 1 000 kronor.